fbpx

איתור חשבון מוגבל

כאשר אדם מקבל שיק עבור עבודה שביצע או מכל סיבה שהיא, הוא אינו יודע האם השיק אכן יפרע. 
בנק ישראל מעמיד לרשותו של כל אדם כלי עבור איתור חשבון מוגבל הנותן את האפשרות לאתר חשבונות מוגבלים ולאתר לקוחות עם חשבונות מוגבלים בנסיבות מחמירות. 

איתור חשבון מוגבל

איך מאתרים חשבון מוגבל ?

כדי לדעת באם החשבון מוגבל, יש לרשום באינטרנט "בנק ישראל חשבונות מוגבלים". 
נכנסים לאתר של בנק ישראל, רושמים את מספר החשבון שממנו נמסר השיק, מספר הסניף ומספר הבנק. 
כאשר לוחצים אנטר מקבלים תשובה אם החשבון מוגבל או תקין. 
אם רוצים לראות אם לבעל השיק יש יותר מחשבון אחד שהוגבל, אזי מזינים את מס' ת.ז. בחלקו התחתון של מסמך ואז בלחיצת אנטר מקבלים תשובה באם יש לאותו בעל ת.ז. יותר מחשבון אחד מוגבל.

לייעוץ בנושא כיצד לפעול כנגד בעל חשבון מוגבל ניתן לפנות לח"מ.