fbpx

הבנק נהג לאפשר לעסק להיות בחריגה – הגבלת החשבון תבוטל

בית משפט השלום בנתניה קיבל את ערעורם של בעלי מאפייה בנתניה, והורה לבנק הפועלים לגרוע ארבעה צ'קים ממניין הצ'קים המסורבים וקבע על ביטול הגבלה בבנק על חשבונם העסקי שלהם.
השופטת ליאת הר ציון קבעה כי לאורך תקופה ממושכת הבנק אפשר לעסק לחרוג ממסגרת האשראי, ולכן הייתה לבעליו סיבה טובה להאמין שגם הפעם יכבד הבנק את הצ'קים שמשכו.

בעלי המאפייה – בני זוג – קיבלו לפני כחצי שנה הודעה מסניף הבנק שלהם כי החשבון של העסק יוגבל למשך שנה מאחר שלפחות עשרה צ'קים שנמשכו מחשבונם קיבלו סירוב.
משמעות ההגבלה היא כי הם לא יוכלו למשוך צ'קים ושמם ייכלל ברשימת חשבונות מוגבלים של בנק ישראל – מה שיטיל עליהם כתם עסקי ויקשה עליהם בקבלת אשראי.

ביטול הגבלה בבנק

ביטול הגבלה בבנק הוסר לאחר החלטת השופטת

בערעור שהגיש הזוג על החלטת הבנק, התבקש בית המשפט לגרוע ארבעה צ'קים ממניין הצ'קים ללא כיסוי, תוך ביטול ההגבלה בחשבון (איתור חשבון מוגבל).
בהתאם לחוק צ'קים ללא כיסוי, רשאי בית המשפט לבטל צ'ק מרשימת הצ'קים המסורבים, בין היתר אם ללקוח יש יסוד סביר להניח כי חובה על הבנק לפרוע את השיק.

במקרה הנוכחי, טענו הלקוחות כי היו בטוחים שהצ'קים יימשכו מהחשבון מאחר שבאותו חשבון הבנק נהג לאפשר להם לחרוג ממסגרת האשראי.
בעדותם סיפרו הלקוחות כי ברגע שהייתה חריגה הם דיברו עם הבנק וקיבלו הארכת זמן להפקדת כסף.
נציגת הבנק לא חלקה על כך שהבנק אישר ללקוחות למשוך כספים וצ'קים גם בתקופות קשות של חריגה ממסגרת האשראי, אולם היא טענה כי הדבר נעשה באופן נקודתי ולא כנוהג כללי (הסדרי חובות מול הבנקים).

אלא השופטת הר ציון קבעה כי הבנק לא הוכיח את גרסתו העובדתית, לפיה השיקים אושרו עקב הגדלות אשראי זמניות לבקשת הלקוחות.
השופטת ציינה כי  דפי החשבון שצורפו לתביעה מעידים שהבנק נהג לכבד כספים וצ'קים גם כאשר הייתה חריגה במשך תקופה ארוכה, כולל זו שבה הוצאו הצ'קים המסורבים (עורך דין להסדר חובות).
לדברי השופטת, הטלת הגבלה על חשבון בנק של לקוח כפופה לאמור בהסכם עמו, לחובת מתן הודעה מראש ולחובת תום הלב ויחסי האמון בנק-לקוח.

הצ'קים יימשכו על אף החריגה הייתה לגיטימית

במקרה הנוכחי הלקוחות הוכיחו שהציפייה שלהם כי הצ'קים יימשכו על אף החריגה הייתה לגיטימית לנוכח התנהלות הבנק באותה תקופה.
השופטת אף ציטטה מדבריו של שופט העליון יצחק עמית שכתב על הבעייתיות הקיימת בכך שהחוק עוד לא הסדיר את הסוגיה הזו, ולמעשה, היעדרה של הוראה חד משמעית האוסרת על הבנק לסרב למשיכת צ'קים שחורגים ממסגרת האשראי מאפשרת לבנק לנהוג באופן שרירותי – "ברצותו מאשר וברצותו מסרב" (עורך דין מומלץ לפשיטת רגל).  

השופטת קבעה כי בנסיבות אלה יש  לקחת בחשבון את ה"זיג זג" שבהתנהלות הבנק כלפי הלקוחות – שפעמים אפשר להם למשוך צ'קים על אף החריגה ופעמים סירב – וזאת ללא הודעה מראש וללא עקביות (הגבלת חשבון).

מכאן קבעה השופטת כי לאור הדפוס הנלמד מדפי החשבון והנוהג שהתגבש בין הצדדים, יש לקבל את הערעור ולמחוק את ארבעת הצ'קים ממנין הצ'קים המסורבים. פעולה שתביא גם להסרת ההגבלה על החשבון (תביעות בנק).
במקרה שכזה יש לדווח על ביטול ההגבלה לבנק ישראל, על מנת שיסיר את שם הלקוח מרשימת השיקים המוגבלים.

יעוץ נכון של עו"ד המתמחה בהגבלת חשבון יכול להביא לביטול ההגבלה ולאפשר לעסק לתפקד ולהמשיך בפעילותו.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם