fbpx

האם לחייב שלא הצליח לעמוד בתנאי ההפטר יבוטל הליך שיקום כלכלי?

השופט גיל דניאל דחה לאחרונה בקשה של נושה לבטל הפטר שניתן לחייב.
הנושה טען כי החייב לא עמד בתכנית התשלומים שנקבעה בצו ההפטר ובנוסף העלים נתונים בנוגע לעיזבון אביו. השופט קבע כי יש לתת משקל לכך שהחייב עמד בסופו של דבר בתנאים שנקבעו וכי חלקו בעיזבון האב קטן ביותר ואינו בעל משקל המצדיק את ביטול צו הפטר.
צו כינוס לנכסי החייב ניתן באפריל 2011 וכמה חודשים לאחר מכן הוא הוכרז כפושט רגל. 

בדיון שנערך בדצמבר 2019 גובשה הסכמה כוללת למתווה למתן הפטר לחייב שלפיו נדרש החייב להעמיד את קופת פשיטת רגל על סך כולל של 900,000 שקל.
התשלום שהחייב היה צריך להוסיף גילם בעיקר פדיון זכויותיו בדירת המגורים וכן בזכויותיו בירושת אביו. 
אחד מהנושים הגיש בקשה לביטול תכנית הפירעון. הוא טען בין היתר כי החייב לא עמד בלוח הזמנים שנקבע לצורך העמדת קופת פשיטת רגל על הסך שנקבע.
בנוסף נטען כי החייב העלים פרטים לגבי חלקו בעיזבון אביו המנוח, הן ביחס לגודל הדירה שהותיר האב והן לגבי קיומה של דירה נוספת בעיזבון. 

לטענת הנושה, המתווה למתן הפטר נקבע לאחר שהחייב הציג מצגים שקריים ועל כן יש לבטלו.
החייב בתגובתו טען כי הנושה מנסה למצוא כל דרך לפגוע בו ולטרפד את מתן ההפטר.

ביטול הליך שיקום כלכלי

הציג את הפרטים הידועים לו לגבי הדירה

לעניין עיזבון אביו המנוח, הסביר החייב כי הציג את הפרטים הידועים לו לגבי הדירה. לדבריו, הוא עמד בתנאים שנקבעו, הצליח לגייס את הכספים ושילם לקופת פשיטת הרגל את הסך הנדרש. 

השופט גיל דניאל מבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב כי מדובר בנושה שהיה פעיל, התייצב לדיונים והעלה במשך ההליך טענותיו ביחס להתנהלות החייב.
הנושה אף הגיש ערעור על ההחלטה למתן הפטר מותנה, שטרם הוכרע.
עוד הוא כתב כי ההסדר למתן ההפטר נועד לשקלל מכלול רחב של טענות, הנוגעות בעיקרן להערכת הסך המתאים לפדיון זכויות החייב בדירת המגורים (חוק שיקום כלכלי).
משקל המרכיב של פדיון זכויות החייב בירושה והוא נמוך.
כמו כן, אי עמידת החייב בתכנית התשלומים הוא נושא שכבר עלה בבקשות שהגיש הנאמן בעבר, ובית המשפט אפשר לחייב פרק זמן נוסף לתשלום.
בינתיים, החייב גייס את הסך החסר לתשלום.
במצב דברים זה, יש לדחות בקשת הנושה לביטול ההפטר המותנה. 

השופט הדגיש שעמידת החייב בתנאים מהווה נסיבה שיש להתחשב בה, גם בבחינת יתר הטענות שהועלו בבקשות הנושה (בקשה לחדלות פירעון), שכן החייב הסתמך על ההסכמה שקיבלה תוקף בדיון שנערך, ושינה מצבו בכך שגייס את הכספים ושילם אותם לקופת פשיטת הרגל.
ביחס לטענות בעניין עיזבון אביו של החייב הדגיש השופט כי חלקו של החייב בדירת אביו קטן ביותר (2.5% מהנכס) ואין לכך משמעות כספית רבה.

ביטול הליך שיקום כלכלי

השופט סיכם כי החייב עמד בתנאים למתן הפטר, ואין בטענות שהציג הנושה בבקשותיו, כדי להצדיק עיון מחדש או ביטול ההפטר המותנה.

ייצוג נכון של ערך דין המתמחה בדיני ביטול הליך שיקום כלכלי ופשיטת רגל, יכול להיות הסיבה שבגינה לא יבוטל פשיטת הרגל או  שיקום כלכלי, שכן עו"ד פשיטת רגל מנוסה ידע להתגבר על המכשולים ולהציע הצעות חלופיות.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם