fbpx

ביטול חשבון מוגבל בבנק בתקופת הקורונה

על פי החוק בישראל, חשבונכם בבנק יהפוך למוגבל אם לאורך שנים עשר חודשים רצופים סורבו(חזרו) עשרה צ'קים ומעלה עקב היעדר כיסוי. חשוב לדעת כי יש להגדרת חשבון מוגבל השלכות משמעותיות על היכולת לנהל אורח חיים אישי ועסקי תקין, אך מהצד השני קיימות גם אפשרויות משפטיות יעילות להתמודדות עם המצב.

ביטול חשבון מוגבל בבנק בתקופת הקורונה

מהן ההשלכות של חשבון מוגבל?

על פי חוק, קיימות מספר הגבלות הנובעות מהגדרת חשבון מוגבל:

  • אין אפשרות למשוך צ'קים מחשבון מוגבל.
  • הבנק לא יפרע צ'קים מהחשבון.
  • אין אפשרות לפתוח עוד חשבון צ'קים בבנק זה ובבנקים נוספים.
  • ההגבלה תקפה למשך שנים עשר חודשים שבמהלכם מותר לפתוח חשבון ללא משיכת צ'קים ומותר למשוך צ'קים מחשבונות אחרים שלכם.

יש לציין שקיימת גם הגבלה חמורה יותר המכונה "לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות", המתקיימת אם הוגבל חשבון נוסף שלכם באותה התקופה, או אם הייתם לקוחות מוגבלים ובתקופה של שלוש שנים לאחר מכן הוגבל שוב חשבונכם. במקרה זה יחולו ההשלכות הבאות:

  • הגבלת כל החשבונות לרבות החשבונות המשותפים שלכם עם אנשים אחרים ואלו שבהם אתם מיופי כוח (לא חל על חשבונות שבהם הינכם מורשי חתימה).
  • שותפים שלכם לחשבון או בעלי חשבון בו אתם מיופי כוח יוכלו לפתוח חשבונות אחרים, אך מאותו חשבון יוגבלו במשיכת צ'קים (ההגבלה תבוטל אם בעל החשבון יודיע על ביטול ייפוי הכוח שלכם).
  • בניגוד לתקופת "לקוח מוגבל" שהיא בת שנים עשר חודשים, ההגבלה בנסיבות מחמירות עומדת על עשרים וארבעה חודשים.

התמודדות עם הגבלת חשבון הבנק

לא פעם מתקיימים פגמים בקריטריונים שהובילו את הבנק להכריז על חשבון מוגבל, ובמקרים אלו ניתן לפנות לבית המשפט על מנת שיורה על ביטול ההכרזה. הפגם יכול להיות למשל סירוב לפרוע צ'ק עקב עיקול על החשבון בזמן משיכת הצ'ק, אך זאת לפני שהבנק קיבל למעשה את הודעת העיקול. עוד פגם, הוא סירוב פריעת צ'ק עקב טעות שנעשתה מצד הבנק, או כשהייתה חובה מצידו לפרוע את הצ'ק על פי הסכם או יתרה בחשבון והדבר לא נעשה. במקרה של הגבלה רגילה בית המשפט עשוי בהחלט להוציא צו מניעה לתחילתה, ובמקרה של הגבלה חמורה לשנותה לרגילה ולעיתים אפילו לבטלה. 

חשוב לציין כי קבלת הערעור עשויה גם לפתוח את הפתח לקבלת פיצויים מהבנק בגין חסרון כיס, ולתביעת נזיקין בגין לשון הרע שאינה מצריכה הוכחת נזק עד לסכום של 100 אלף שקלים (שיקום כלכלי).

חשוב להתייעץ עם עורך דין להסדר חובות המנוסה בתחום ביטול הגבלת חשבון שכן כל טעות שתעשה במעמד הגשת הערעור (ביטול) הגבלת חשבון לבית המשפט, יכולה להוות יסוד חשוב לביטול ההגבלה.

לקביעת פגישת ייעוץ משפטי בנושאי הגבלות חשבון בנק – לחצו פה.