fbpx

הבנק החתים אדם על ערבות להלוואה אך לא פירט את התנאים לערבות

השופט עזריה אלקלעי דחה לאחרונה תביעה שהגיש הבנק הבינלאומי הראשון נגד אדם שחתם על ערבות להלוואה שנטלה חברה.
השופט קבע שהערב פטור מהתחייבותו לפי הסכם הערבות מכיוון שהבנק לא ציין בפניו שהוא ״ערב יחיד״ ואף הטעה אותו בנושא.
החברה, שניהלה חשבון עובר ושב בבנק, נטלה הלוואה בסך 182,000 שקל. על הסכמי ערבות להלוואה חתמו שני בעלי מניות בחברה ואדם נוסף שאינו קשור אליה.
האחרון הוחתם על מסמך ערבות שנשא את הכותרת "הודעה לערב שאינו ״ערב יחיד״".

החברה לא עמדה בתנאי הפירעון והבנק העמיד את ההלוואה לפירעון מיידי (ביטול ערבות). במסגרת זו הבנק הגיש תביעה נגד שני בעלי המניות והערב הנוסף.

ביטול ערבות להלוואה בבנק

ביטול ערבות להלוואה בבנק

הערב הנוסף טען שהוא חתם על הערבות כחלק ממערכת ההסכמים בינו לבין בעלי המניות.
לדבריו, הובטח לו בין היתר שהם יצמצמו את חוב החברה לבנק באמצעות הפקדה של 40,000 שקל לחשבון אך הדבר לא נעשה (חשבון בנק מוגבל). עוד לדבריו, כשהצטרף כערב להלוואה הוא הסתמך על דברי בעלי המניות ביחס למצב החברה אך בדיעבד התברר שאלה לא גילו לו את היקף החובות האמיתי.
הוא הוסיף כי הסכים לערוב להתחייבויות החברה כלפי הבנק אך ורק כערב נוסף, ולא כערב בודד.

השופט עזריה אלקלעי מבית משפט השלום בתל אביב הבהיר כי החוק מקנה הגנות שונות ל״ערב יחיד״ – אדם שאינו בעל עניין בחברה החייבת ואין לו תועלת כלכלית בעסקת ההלוואה.  
לדבריו, מהמסמכים השונים עולה כי הנתבע אינו בעל מניות או מנהל בחברה, כך שמדובר ב״ערב יחיד״. בהתאם לחוק הערבות, אם הבנק לא גילה לערב היחיד את עובדת היותו ״ערב יחיד״ או ״ערב מוגן״, הוא פטור מערבותו.
השופט הוסיף כי הנתבע לא הגיש תצהיר עדות ראשית ולא הוכיח שלא ידע כי הוא ערב יחיד.
עם זאת, דווקא ממסמכי הבנק עולה שהוא לא גילה לנתבע שהוא ״ערב יחיד״. זאת ועוד, כותרת המסמך עליו הוחתם הנתבע מטעה – ״הודעה לערב שאינו ״ערב יחיד״ (הסדרי חובות מול הבנקים).

כלומר, הבנק יצר בפני הנתבע מצג שגוי לפיו הוא אינו ערב יחיד. השופט הסביר כי הפרת חובת הגילוי שבחוק כלפי הערב מביאה לביטול הערבות, אלא אם הבנק מוכיח שהנתבע ידע כי הוא ערב יחיד, מה שלא הוכח במקרה זה (תביעות בנקים).

קבע השופט כי על אף שאין ספק שהנתבע ידע

בנסיבות אלה קבע השופט כי על אף שאין ספק שהנתבע ידע שהוא חתם כערב לחובות החברה, הוא פטור מערבותו.
לפיכך דחה השופט את התביעה (הגבלת חשבון).

התייעצות עם עו"ד המתמחה בדיני בנקים ובדיני ערבות, יכול להביא למצב של ביטול ערבות להלוואה בבנק ולחסוך סכום גדול של כסף לערב.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם