fbpx

הבנק לא הודיע לערב שהוא "ערב יחיד" - ביטול ערבות על ידי בית המשפט

השופט אריה עזריה דחה לאחרונה תביעה שהגיש הבנק הבינלאומי הראשון נגד אדם שחתם על ערבות להלוואה שנטלה חברה בשם ״אם.סי. מרכז ההשקעות״.
הוא קבע שהערב פטור מהתחייבותו לפי הסכם הערבות מכיוון שהבנק לא ציין בפניו שהוא ״ערב יחיד״ ואף הטעה אותו בנושא (תביעות בנקים).

החברה, שניהלה חשבון עובר ושב בבנק, נטלה ב-2015 הלוואה בסך 182,000 שקל. על הסכמי ערבות להלוואה חתמו שני בעלי מניות בחברה ואדם נוסף שאינו קשור אליה.
האחרון הוחתם על מסמך ערבות שנשא את הכותרת "הודעה לערב (שאינו ״ערב יחיד״)".

ביטול ערבות על ידי בית המשפט

החברה לא עמדה בתנאי הפירעון

החברה לא עמדה בתנאי הפירעון והבנק העמיד את ההלוואה לפירעון מיידי. במסגרת זו הוא הגיש תביעה נגד שני בעלי המניות והערב הנוסף.
הערב הנוסף טען שהוא חתם על הערבות כחלק ממערכת ההסכמים בינו לבין בעלי המניות (הסדרי חובות מול הבנקים). לדבריו, הובטח לו בין היתר שהם יצמצמו את חוב החברה לבנק באמצעות הפקדה של 40,000 שקל לחשבון אך הדבר לא נעשה. עוד לדבריו, כשהצטרף כערב להלוואה הוא הסתמך על דברי בעלי המניות ביחס למצב החברה אך בדיעבד התברר שאלה לא גילו לו את היקף החובות האמיתי.

הוא הוסיף כי הסכים לערוב להתחייבויות החברה כלפי הבנק אך ורק כערב נוסף, ולא כערב בודד.
השופט עזריה אלקלעי מבית משפט השלום בתל אביב הבהיר כי החוק מקנה הגנות שונות ל״ערב יחיד״ – אדם שאינו בעל עניין בחברה החייבת ואין לו תועלת כלכלית בעסקת ההלוואה.  

לדבריו, מהמסמכים השונים עולה כי הנתבע אינו בעל מניות או מנהל בחברה, כך שמדובר ב״ערב יחיד״. בהתאם לחוק הערבות, אם הבנק לא גילה לערב היחיד את עובדת היותו ״ערב יחיד״ או ״ערב מוגן״, הוא פטור מערבותו (חשבון בנק מוגבל).

השופט הוסיף כי הנתבע לא הגיש תצהיר עדות ראשית ולא הוכיח שלא ידע כי הוא ערב יחיד. עם זאת, דווקא ממסמכי הבנק עולה שהוא לא גילה לנתבע שהוא ״ערב יחיד״. זאת ועוד, כותרת המסמך עליו הוחתם הנתבע מטעה שכן צוין שם ״ברחל בתך הקטנה״ – ״הודעה לערב (שאינו ״ערב יחיד״)".
כלומר, הבנק יצר בפני הנתבע מצג שגוי לפיו הוא אינו ערב יחיד. השופט הסביר כי הפרת חובת הגילוי שבחוק כלפי הערב מביאה לביטול הערבות, אלא אם הבנק מוכיח שהנתבע ידע כי הוא ערב יחיד, מה שלא הוכח במקרה זה (ביטול ערבות).

ביטול ערבות על ידי בית המשפט

בנסיבות אלה קבע השופט כי על אף שאין ספק שהנתבע ידע שהוא חתם כערב לחובות החברה, הוא פטור מערבותו (עורך דין להסדר חובות).
נציגי הבנק עושים טעויות רבות כאשר הם מחתימים לקוח על כתב הערבות לגורם כלשהו. עורך דין המתמחה בתביעות בנקים ובחשבון מוגבל, יכול לזהות את הטעויות של עובדי הבנק ולמחוק חיובים וערבויות.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם