fbpx

ביטול פשיטת רגל

ביטול הליך פשיטת רגל של החייבת הנמצאת בשנות ה60 לחיה, מתנהל לא פחות מ-14 שנים עקב חובות גבוהים של כחצי מיליון שקל אליהם נקלעה לאחר שהעסק שלה התמוטט.
לפני כשנתיים התקבלה החלטה להוציאה מהליך פשיטת רגל בגין התנהלות בעייתית, כאשר בין היתר היא לא עמדה בתשלומים החודשיים אשר הוטלו עליה וצברה חוב פיגורים של סכום כ-51 אלף שקל, הסתירה נכסים שקיבלה בירושה ולא הגישה דו"חות תקינים לנאמן (שיקום כלכלי).
בעקבות התנהלות קלוקלת בעייתית של החייבת, הוחלט ע"י השופטת נועה גרוסמן לבטל הליך פשיטת רגל אשר התנהל במשך 14 שנים. 

ביטול פשיטת רגל

העליון הציל חייבת ע"י ביטול פשיטת רגל והיא תזוכה בפטור

לאחר שנתיים, החייבת ערערה לעליון וניצלה מביטול הליך פשיטת רגל (חוק חדלות פירעון החדש).
שופטי העליון, המשנה לנשיאה דאז אליקים רובינשטיין, סלים ג'ובראן וחנן מלצר – חסו על החייבת והורו למחוזי ולנאמן להתעלם מהתנהלותה הקלוקלת בעבר ולבחון את התנהלותה מהיום והלאה.
השופטים הורו לנאמן לנסות להביא לסיום ההליכים בתיק פשיטת רגל ובעניינה סבירה על ידי קביעת תשלומים נמוכים, ולחייבת הם המליצו לשתף פעולה.
השופטת נועה גרוסמן אישרה את התוכנית שהציע הנאמן, לפיה החייבת תזכה בפטור מחובותיה אם בתוך 3 שנים תכניס לקופה 10,800 שקל בלבד, בתשלומים חודשיים בסך של 300 ₪ בחודש בלבד והיא תתחייב להגיש את כל המסמכים והדו"חות הדרושים- אולם ביקשה לשמוע גם את עמדת הנושים.
בדיון שהתקיים הודיע אחד מהנושים שהוא מתנגד למתווה ודרש שהנאמן ישכור חוקר פרטי על חשבון קופת הנושים שיתחקה אחר נכסים שהחייבת מסתירה לטענתו.
אך הנאמן ציין כי לחייבת אין נכסים שיכולים להועיל לקופת הנשייה וכי טענות הנושה המתנגד שייכות להתנהלותה בעבר, בעוד שבית המשפט העליון ביקש להתמקד בעתיד.
בהקשר זה הנאמן עדכן כי מאז שניתנה ההחלטה בעליון החייבת מתנהגת למופת – מגישה דו"חות ועומדת בתשלומים החודשיים (עורך דין פשיטת רגל).

לסיכום - ביטול פשיטת רגל

השופטת מצאה כי התמשכות ההליכים במקרה פשיטת רגל זה מהווה עינוי דין לכל הנוגעים בדבר – החייבת והנושים גם יחד –  והגיעה העת לשים לכך קץ.
היא הודיעה כי לטעמה המתווה שהציע הנאמן הוא הפתרון הטוב ביותר במצבה של החייבת, ולפיכך קבעה כי אם היא תעמוד במשך 3 שנים בצו התשלומים הנוכחי – היא תקבל צו הפטר.