fbpx
תפריט

בית המשפט דחה תביעת בנק כנגד ערבים

תחומי עיסוק
מעוניינים לקבל ייעוץ משפטי מקצועי ונכון עבורכם?
השאירו פרטים ואחזור אליכם לקביעת פגישה
עמודי האתר
תגיות
באיזה מקרים לא יינתן הפטר חובות (1) באיזה מקרים לא יינתן הפטר חובות בתיק פשר (1) ביטול הגבלת חשבון בנק (1) ביטול ערבות (1) בקשה לפשיטת רגל (1) הבנק טעה והגבלת החשבון בוטלה (1) הגבלת חשבון בנק (1) הליך פשיטת רגל (4) הליך פשיטת רגל יכול לשנות חיים (1) הליך פשיטת רגל לעסקים וחברות (2) הליכי הוצאה לפועל (1) הליכי הוצאה לפועל או הליך פשיטת רגל (1) הסדר חוב (2) הסדר חובות (3) הסדר חוב מול הבנק (1) הפטר בפשיטת רגל (1) הפטר חובות (1) הקפאת הליכים (3) הקפאת הליכים משפטיים (2) הקפאת הליכים עדיפה על פני פירוק חברה (1) הקצבת מזונות בפשיטת רגל​ (1) חדלות פירעון (1) חדלות פרעון (1) חובות שצברה חייבת מבוגרת נמחקו בעקבות מצבה הרפואי הקשה (1) יש פתרון טוב למחיקת חובות (1) מה_הבנקים_חייבים_לגלות_לערבים_להלוואה (1) מחיקת חובות (1) סדר קדימויות בחלוקת הכספים בפירוק חברה (1) עו"ד פשיטת רגל לעסקים (1) עורך דין פשיטת רגל (2) עורך דין פשיטת רגל בתל אביב (2) עורך דין פשיטת רגל תל אביב (1) פירוק חברה (3) פירוק חברה בעת פשיטת רגל (1) פשיטת רגל (13) פשיטת רגל לעסקים וחברות (1) פשיטת רגל לצאת לדרך חדשה (1) פשיטת רגל מזונות (1) צו הפטר (1) שיקים ללא כיסוי (1) שיקים ללא כיסוי וחשבון מוגבל (1) תביעות בנקים (4) תביעות ערבות בנקאיות (2) תנאים להפקעת רישיון נהיגה (1) תנאים להפקעת רישיון נהיגה בהליך הוצאה לפועל (1)
בית המשפט דחה תביעת בנק כנגד ערבים

תביעת בנק כנגד הערבים הינו נושא כאוב

נושא תביעת בנק כנגד הערבים הינו נושא כאוב.  הבנקים נוהגים "לפתות" ערבים לחתום ערבויות לבעלי חשבון או לנוטלי הלוואות תוך יצירת מצג ש"אין ללקוח שלווה כסף כל בעיה", "ואין לכם מה לדאוג".
בפועל נציגי הבנק דואגים לבנק כדי שתהיה להם בטוחה באם ההלוואה לא תוחזר.
בלהיטות נציגי הבנק להחתים ערבים, הם "שוכחים" להסביר לערבים את מהות ההלוואה והסיכונים הכרוכים בכך.

הבנק תבעה את הערבים - המקרה עצמו

תקציר מקרה:
שני ערבים חתמו על ערבות לזוג שרכש דירה ונקלע לקשיים כלכליים. הערבים לא ישלמו אפילו שקל, לאחר שהשופטת קבעה כי "אין לפני כל נתון המעיד כי הבנק הסביר לערבים את מהות ההלוואה והסיכונים הכרוכים בכך".

פירוט המקרה:
לאחרונה בימה"ש דחה תביעה של בנק מזרחי טפחות נגד שני ערבים להלוואה שלא שולמה.
הערבים אינם צריכים לשלם למרות שחתמו על ערבות להלוואה של מאות אלפי שקלים.
ההלוואה בתחילתה עמדה על סך של 343,000 ש"ח לצורך רכישת דירה, ששועבדה לבנק לצורך הבטחת ההלוואה.
הבנק פעל בהליכי הוצאה לפועל לאחר שבני הזוג אינם עמדו בהחזר ההלוואה, הדירה נמכרה בסך של 210,000 ₪.
ניתן פסק דין נגד בני הזוג, בו חויבו לשלם לבנק סך של 196,660 ₪ , בצירוף ריביות ושכר טרחה.
בנוסף לכך הבנק הגיש תביעה נגד שני הערבים ודרש מהחייבים סך של 224,000 ₪.   
הערבים טענו כי החתימה בוצעה במהירות, מבלי שניתן להם זמן לקרוא את כל המסמכים, ללא תרגום לשפתם (רוסית) וללא כל הסבר.
בנוסף לכך, מסמכי הגילוי לוקים בחסר שיש בו כדי לפטור אותם מערבותם, כלומר לא הוסבר להם האם הערבות היא לחוב חדש או לחוב קיים, לא ניתן מידע ביחס לעמידת הלווה בתשלומים, פיגורים וכיוצא באלה, לא נרשם במפורש שהם ערבים מוגנים.

המלצת בית המשפט - פסק הדין

בפסק הדין ביהמ"ש מבהיר כי לבנקים קיימת "חובת גילוי רחבה" כלפי הרבים, כלומר על הבנק לפרט את כל התנאים והסיכונים האפשריים שבכתב הערבות.  .
בהמשך הבהירה השופטת כי "הפרה של חובות תום הלב, הזהירות, והנאמנות, עשויה לגרום, בנסיבות ממסוימות, ובשים לב לטיב פרט המידע שלא נמסר לערב,  לפטור מלא או חלקי של הערב מערבותו".
ביהמ"ש קבע כי הבנק כשל במילוי חובתו ולא פעל בגילוי מלא מול הנתבעים.
בנוסף לכך ציין ביהמ"ש כי הבנק אינו הקפיד על מילוי הפרטים המהותיים הנדרשים וכי מרבית הפרטים בטופס שערכו בבנק לא מולאו כמבוקש. 
ביהמ"ש הוסיף כי הבנק לא הסביר את מהות העסקה ולא יידע את הנתבעים בשווי הדירה לפני נטילת ההלוואות ואת הסיכונים הכרוכים בכך.
ביהמ"ש קבע כי הבנק הפר את חובת הגילוי עפ"י דיני החוזים בנוסף הפר את חוק הערבות, לכן הערבים הנתבעים פטורים מערבותם, ולא ישלמו מאומה לבנק.

מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום תביעות בנקים בטרם פנייה לבנק בגין חוב כלשהו.

× דברו איתי ב-whatsapp