fbpx

בית המשפט קבע חשבון החברה לא יוגבל

בית משפט השלום בנצרת קיבל חלקית ערעור שהגישה חברה בעלת חשבון בנק הפועלים, על החלטת הבנק להגביל את חשבונה עקב חריגה במסגרת החשבון, והורה על ביטול ההגבלה לאחר שמצא כי הבנק נהג לכבד שיקים שנמשכו מחשבונה למרות החריגה.
חברת "ע.ר. סאם הנדסה ובניין" – הלקוחה – סיפרה כי בין החודשים אפריל-אוגוסט 2016 הבנק סירב לכבד 14 שיקים בסכום כולל של 189,135 שקלים, עקב היעדר כיסוי ולכן הגביל את חשבונה.
לטענתה, היא הופתעה לגלות שחשבונה הוגבל, שכן במשך זמן רב הבנק אישר לה לחרוג מהמסגרת, בהסתמך על שיקים דחויים שקיבלה מלקוחות והופקדו בחשבונה (חשבון מוגבל).

החברה טענה כי הבנק הכיר את שיטת העבודה הכלכלית-עסקית שלה וידע שהחריגה מהמסגרת היא זמנית, משום שבאותה התקופה, השיקים שקיבלה מלקוחותיה טרם נפרעו.
לטענתה, הבנק נהג להגדיל את מסגרת האשראי בחשבון בכל פעם שהיא חרגה ממנה, בהסתמך על השיקים הדחויים שקיבלה מהלקוחות. אילו היה נוהג כך גם הפעם, השיקים שלה היו מכובדים וחשבונה לא היה מוגבל (חשבון מוגבל השלכות).

בנוסף, היא טענה כי אחת הלקוחות שלה ביטלה שיקים שנתנה לה – דבר שהוביל בין היתר לחריגה מהמסגרת – והוסיפה כי התגברה על כך במהרה על ידי גיוס לקוחות חדשים.

בית המשפט קבע חשבון החברה לא יוגבל

בית המשפט קבע חשבון החברה

מנגד, הבנק טען כי מסגרת האשראי שהוקצתה לחברה הייתה 100,000 שקלים, וכי היא התחייבה בפניו שלא לחרוג ממנה. לטענתו, החשבון הוגבל כחוק משום שהחברה חרגה מהמסגרת (הגבלת חשבון).
עוד נטען כי הבנק מעולם לא התחייב להגדיל את המסגרת ולכבד את השיקים, מה גם שהמקרים שבהם פעל כך היו ספציפיים ונתונים לשיקול דעתו.
בית המשפט בחן את דפי החשבון של החברה ומצא כי הבנק אכן כיבד שיקים גם כשהחשבון היה בחריגה, ומדי פעם אף נהג "להגמיש" את מסגרת האשראי לצורך הניהול התקין של החשבון (הסדרי חובות מול הבנקים).

"התנהלות הבנק בחשבון היה בה כדי ליצור בעיני המערערת ציפייה מסחרית לגיטימית לפיה המשיב ימשיך ויפעל בדומה לנוהג שקיים בין הצדדים", קבע השופט, לאחר שלא הוכח בפניו שהבנק כיבד את השיקים של החברה חרף החריגה בחשבון רק במקרים "ספציפיים" או "חריגים".
אלא שבמקביל, השופט התרשם כי בצדק הבנק לא כיבד 5 מתוך 14 השיקים (הסדר חובות).
מדובר בשיקים שלא כובדו עקב ביטול התשלום שהחברה קיבלה מאחת הלקוחות. לטעמו של השופט, הסכסוך שהתגלע בינה לבין הלקוחה לא רלוונטי לעניין, מה גם שהחברה הודתה בפניו שהתאוששה במהרה מהמשבר הכלכלי שנקלעה אליו עקב ביטול התשלום – כך שלא מדובר במקרה בו הבנק סירב להגדיל את המסגרת בניגוד למנהגו.

בסיכומו של דבר

לפיכך, בסיכומו של דבר השופט הורה על גריעת 9 שיקים ממניין השיקים ללא כיסוי – דבר שאמור להוביל להסרת ההגבלה מחשבונה של המערערת שכן לפי החוק, חשבון יוגבל רק לאחר ש-10 שיקים לא יכובדו (עורך דין פשיטת רגל).

אין לקבל כמובן מאליו את הגבלת החשבון, למרות שנציגי הבנק טוענים בפני הלקוחות כי אין אפשרות לבטל את ההגבלה.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם