fbpx

תבע ערב להלוואה והפסיד

תושב באר שבע חתם כערב יחיד לבעל עסק, ונתבע בסכום של כ-157,000 שקלים על ידי בנק הפועלים לאחר שבעל העסק נפטר.
בנק הפועלים תבע ערב להלוואה ודרש את התשלום במלואו, אלא שהנתבע סבר כי הבנק שגה בכך שלא שלח התראה כמקובל, והחליט להילחם על כך  בבית המשפט.
מה קורה כשבעל עסק סוגר או פושט רגל?
הוא עצמו מפסיד סכום כסף רב ונכנס לחובות, אך גם מקורביו עלולים לשלם את המחיר לאחר שחתמו עליו ערבות, ולמצוא עצמם נתבעים על הסכום שלא חשבו שיאלצו לשלם לעולם(מומלץ לקרוא גם על – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי). 

זיו חתם ערבות בסך כ-200,000 שקלים לאדם קרוב לצורך פתיחת עסק, הלוואה אותה היה אמור להחזיק בעל העסק ב-71 תשלומים רצופים.
כעבור זמן מה אותו בעל עסק נפטר, ובנק הפועלים, לו היה חייב כסף המנוח, החליט לתבוע את זיו בסך החוב של 157,000 שקלים, הסכום לו ערב והוא לכאורה אמור להחזירו לפי חוק. 
אם אדם חותם ערבות, הבנק חייב לתת לו התראה כדין, ולאפשר לו להיכנס בנעלי החייב. כלומר אסור לבנק לדרוש בבת אחת את כל סכום הערבות אלא הוא חייב לאפשר את פריסת החוב באותם התנאים בדיוק.
במקרה המדובר בנק הפועלים הגיש תביעה אך לא נתן התראה כנדרש.

תבע ערב להלוואה

בנק הפועלים תבע ערב להלוואה ב-157,000 אלף שקלים...והפסיד

לפי כתב ההגנה, הבנק שלח מכתב התראה בדואר רשום, ודרש לפרוע את מלוא החוב על סך 157,000 שקלים תוך 10 ימים, זאת מבלי לציין כי שמורה לזיו הזכות להיכנס בנעלי החייב ולהמשיך לפרוע את החוב בתשלומים (חשבון בנק מוגבל).
לפיכך טענו בהגנה, פעלו בבנק בניגוד לחוק הערבות וחוק הבנקאות. המכתב עצמו הגיע רק כשבוע וחצי לאחר שנשלח בדואר רשום, יום לפני מועד הפירעון.
בזמן הזה הבנק כבר הכין עבור זיו כתב תביעה ותבע אותו.
טען סנגורו של זיו כי תביעות בנק הפועלים הוגשה תוך הפרה בוטה של חוק הערבות וחוק הבנקאות ולכן יש לבטלה.
הטענה המרכזית הייתה כי הבנק לא שלח מכתב התראה טרם העמדת ההלוואה לפירעון מיידי.
זיו פנה לעו"ד של בנק הפועלים וטען בפגישה כי התביעה הוגשה בניגוד לדין, וכן כי הגשתה גורמת לו לנזקים אדירים, בין היתר גם בפרנסתו והציע לבנק לבטל את התביעה.
בבנק הפועלים המשיכו בתביעה וטענו בתוקף כי ההתראה נשלחה כדין, עד שסנגורו של זיו דרש את המסמכים מהבנק, אותם האחרון לא סיפק.
לבסוף החליטו בבנק הפועלים למשוך את התביעה נגד זיו, והוא הפך פטור לחלוטין מערבותו.
בנק הפועלים חויב בהוצאות משפט בסך כ-4,500 שקלים (פשיטת רגל). 

בנק הפועלים חויב בהוצאות משפט בסך

אין צורך לחשוש להגיש תביעות כנגד הבנק במידת הצורך ! "מבחינת האדם ה"פשוט" כשבנק מגיש תביעה כולם בטוחים שאין מה לעשות, כי יש להם "סוללת עורכי דין" ו"מה אני יכול לעשות מול הבנק הגדול" (עורך דין פשיטת רגל).
אז הסיפור הזה מדגים שזה לא בדיוק ככה, ולבנק יש חובות על פי דין ואם הוא לא עומד בהם – אז הוא יכול להפסיד את כל סכום יתרת ההלוואה שהערב חתם ערבות לגביה.  
מיד עם קבלת כתב תביעה מבנק, יש לפנות אל עו"ד תביעות בנקים על מנת שיבדוק אם פעולות הבנק היום בהתאם לחוק ואם ישנה אפשרות למחוק את תביעת הבנק.

לקביעת פגישת ייעוץ משפטי בנושא תביעות בנקים עקב תביעת ערב להלוואה – לחצו פה.