fbpx

האם בחור צעיר יכול לקבל הפטר חובות בהוצל"פ?

בחור צעיר שהיה חייב בהוצל"פ הגיש בקשה להפטר בסוף שנת 2019.
חובותיו בהוצאה לפועל עמדו אז על 343,307 שקל והחייב הצהיר על חוב נוסף של 4,612 שקל לביטוח לאומי. 
בנק לאומי התנגד שהחייב יקבל הפטר בהוצאה לפועל, וטען שהחייב לא עשה מאמץ להעשיר את קופת הנושים. הוא הפנה להתנהלות החייב ולפיגורים שצבר בצו התשלומים שנקבע לו.

הוא הוסיף כי החייב מנצל לרעה את ההליך ונפתחו לו תיקי הוצאה לפועל חדשים לאחר שהוכרז מוגבל באמצעים.
בין היתר הוא ציין כי נוצר חוב של 6,000 שקל לכביש אגרה שעה שהחייב הצהיר שאין לו רישיון. עוד הוא ציין כי החייב משלם שכר לימוד עבור לימודי משפטים במכללה פרטית כשלא ברור מה מקור הכספים (הסדר חובות).

האם בחור צעיר יכול לקבל הפטר חובות בהוצל"פ?

אביו השתמש בו כדי להוציא שיקים לעסק שלו

החייב טען כי אביו השתמש בו כדי להוציא שיקים לעסק שלו ובכך גרם ליצירת חובות על שמו. הוא הוסיף כי רק בעוד מספר שנים הוא צפוי לקבל רישיון כעורך דין (עורך דין הוצאה לפועל). 
לשיטתו, יש לאפשר לו לצאת לדרך חיים חדשה נטולת חובות כבר כעת. הוא הוסיף כי לא ידע על קיומו של הרכב ועל צבירת חוב לכביש אגרה
הרשם עופר שורק, מלשכת ההוצאה לפועל חדרה, קיבל את ההתנגדות של בנק לאומי  ודחה את הבקשה למתן צו הפטר.

הוא ציין כי החייב לא הוכיח שחובותיו נוצרו בתום לב.
החייב חזר וטען כי אביו סיבך אותו בחובות אך הסבריו אינם עולים בקנה אחד עם הנתונים שהציג בנק לאומי שלפיהם חלק ניכר מהחוב כלפיו הוא בגין הלוואה שנטל החייב לצורך תשלום שכר הלימוד. 
מעבר לכך, החייב לא הסביר מדוע ממשיכים להיפתח נגדו תיקי הוצאה לפועל חדשים.
בתוך כך דחה הרשם את הסברי החייב כי החובות נוצרו מאחר שהיה עליו להישמע להוראות אביו, כנהוג בעדה שלהם. 

על מנת לקבל הפטר, יש לפנות לעורך דין

עוד כתב הרשם כי לא ניתן להתעלם מפוטנציאל ההשתכרות העתידי של החייב, הנמצא כיום בחלקם האחרון של לימודי המשפטים.
״עם סיום הלימודים ותקופת ההתמחות יש לצפות שישתלב במעגל התעסוקה ויוכל לפרוע את חובותיו במלואם או לפחות חלק משמעותי מהם״.
עוד קיבל הרשם את תהיות הזוכה בעניין אופן מימון שכר הלימוד האקדמאי וציין כי הערפול שיצר החייב בנושא מנוגד לדרישת תום הלב.

על מנת לקבל הפטר, יש לפנות לעורך דין הוצאה לפועל כדי לתכנן כיצד להגיש את הבקשה להפטר, כך שרשם הוצאה לפועל יתרשם כי החייב עשה ככל שביכולתו כדי לגייס כספים לטובת הפטר חובות.