fbpx

הגבלת חשבון

הגבלת חשבון בנק לפי חוק נתוני אשראי לא מסמנת רק את החשבון כמוגבל, אלא גם את האדם, בעל חשבון הבנק אשר מוגבל באופן אישי. כלומר, בעל עסק, אדם פרטי ואף בעל מניות עשויים להיות מסומנים בבנק ישראל למשך 3 שנים מתום הגבלת החשבון שעורכת 12 חודשים.
מצב זה עלול לפגוע בעסקאות עתידיות שאדם פרטי או חברה יוכלו להתקשר בהן, מה גם שהסיכוי קלוש שיתקבל אשראי, הלוואה או משכנתא.
לבנק ישנו שיקול דעת, לפי סעיף 9 לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981, אם להודיע על טעות בסירוב שיק לבנק ישראל (חדלות פירעון).  
בנוסף, לבנק ישנה סמכות לבטל הגבלה על חשבון טרם כניסתה לתוקף.
ישנה זכות לבעל חשבון בנק מוגבל לפנות לבית המשפט, תוך 15 ימים, בבקשה לביטול ההגבלה על חשבון הבנק. באם ישנה טענה טובה לבעל חשבון הבנק כנגד סירוב השיקים, מומלץ מאוד לנצל זכות זאת.
במקרים רבים, כאשר חשבון בנק מוגבל של עסק או חברה הספקים והלקוחות יודעים על כך ושוקלים בשנית את המשך ההתקשרות העסקית עם אותה חברה או אותו עסק. בכך יורדות משמעותית ההכנסות והבנקים מתחילים להגביל את השימוש באשראי.
מכאן אנו נמצאים בתחילתו של מדרון חלקלק שבקצהו הדרך להפסקת הפעילות העסקית הינה קצרה במיוחד.

הגבלת חשבון

הבנק טעה והגבלת החשבון בוטלה

נטענה הטענה אשר הבנק טעה והגבלת החשבון בוטלה מכיון שפעל שלא כדין עת סירב לפרוע את השיקים.
עסקינן הגבלת חשבון בנק המנוהל לצרכי עסק עצמאי, כאשר לבעל החשבון נודע לראשונה על הגבלת חשבון הבנק ביום 26/4/11, שעה שפקיד הבנק מסר לבעל החשבון שההגבלה עתידה להיכנס לתוקפה ביום 28/4/11.
זאת בלא שהמערער קיבל התראה לכך כמתחייב בחוק.
לטענת בעל חשבון בנק מוגבל, החשבון התנהל משך שנים תחת מסגרת אשראי גמישה ומשתנה (מומלץ לקרוא גם על – הסדר חובות לבנקים). הואיל והחשבון שימש את המערער בעסקו הפרטי, הוא היה פונה אל הבנק בבקשה להגדיל את מסגרת האשראי בחשבון, באמצעות חשבוניות ותזרים מזומנים עתידיים, ועל סמך נתונים אלה המשיב היה נעתר לבקשותיו.
מתוך 11 השיקים שסורבו, והוחזרו מחמת העדר כיסוי מספיק, נטען כי באותו יום הסירוב, בעל החשבון שהה לצד אביו הגוסס, שנפטר יום למחרת, תעודת הפטירה צורפה לערעור. מאחר והמערער סעד את אביו משך זמן רב ונקלע לקשיים כלכליים, הוא פנה אל הבנק בבקשה לקבלת הלוואה, אך מנהל הסניף סירב לבקשתו. חרף זאת, ימים ספורים לאחר הסירוב, אישר סגן מנהל הסניף למערער הלוואה בסך של 20,000 ₪ ללא כל בטוחות.
על אף שרוב השיקים בחשבון כובדו גם בעת החריגה ממסגרת האשראי, סירב הבנק, באופן שרירותי, לכבד את השיקים נשוא הערעור ללא כל הצדקה ובלא שמסר לבעל החשבון התראה על כך מראש (שיקום כלכלי).
בעל החשבון מבקש בערעור זה לבטל את כל השיקים שלא כובדו ולבטל את ההגבלה שהוטלה החשבון. לטענתו, הבנק פעל שלא כדין עת סירב לפרוע את השיקים. הבנק, מנגד, טען כי פעל כדין עת שסירב לכבד את השיקים בהעדר יתרה מספקת בחשבון ועל כן, לטענתו, דין הערעור להידחות וההגבלה תישאר על קנה.

חשבון בנק מוגבל - טענות הבנק

הבנק טען כי בעל החשבון המשיך למשוך ולמסור שיקים לפירעון, היות וסבר כי אלה יכובדו על סמך פניותיו אל הבנק בכתב, בהן ביקש להגדיל את מסגרת האשראי בחשבון תוך שפירט את ההכנסות הצפויות לו, ובהסתמך על כך שהבנק נהג כך גם קודם לכן. זאת הסיבה שהבנק סרב לכבד 3 שיקים והוא החזירם על אף שבעל החשבון הפקיד בחשבונו 10,000 ₪ באותו היום.
עוד טען הבנק כי פרשנות הפסיקה באשר סעיף 10 (א')(3) לחוק שיקים ללא כיסוי, הינה רחבה, במובן זה שהתנהגות הבנק נבחנת סובייקטיבית, בעיניי הלקוח. כאשר הבנק מאפשר ללקוח משיכות קבועות מעבר למסגרת האשראי המאושרת, מבלי להעיר או להזהירו ומבלי להחזיר שיקים לאורך זמן, הוא יוצר בעיניי הלקוח את אותו יסוד סביר להניח כי השיקים יכובדו.
בעל החשבון טען כי בענייננו התנהגות הבנק הקימה את אותו "יסוד סביר", וכי הטלת ההגבלה על החשבון תסב לו נזקים רבים וכבדים הנוגעים להכנסותיו העתידיות המחייבות פעילות בנקאית.
כבוד השופטת אילונה אריאלי מגיעה למסקנה מניתוח הראיות כי הבנק נהג לאפשר לבעל החשבון לחרוג ממסגרת האשראי ובכלל זה, כיבד שיקים חרף החריגה ממסגרת האשראי והעמיד לבעל החשבון, מעת לעת, מסגרות אשראי נוספות למספר ימים.
נוהג זה, אף אם היה בו כדי לשנות מתנאי הסכם פתיחת החשבון, היה בו כדי להביא לכך שלבעל חשבון הבנק היה יסוד סביר להניח שהמשיב יפרע גם את השיקים. יחד עם זאת, הבנק לא נתן כל הסבר מניח את הדעת לשינוי מדיניות זו ובכלל לא הניח תשתית ראייתית ועובדתית ממנה אכן ניתן להסיק שכיבוד שיקים בחריגה נעשה רק במקרים מסויימים ולפנים משורת הדין (מידע יותר נירחב בקישור הבא – תביעות בנקים).
בית המשפט מקבל את הערעור ומבטל את החזרת כל השיקים ולפיכך, ההגבלה על חשבון בנק מוגבל בוטלה.
בנוסף, בנק הפועלים נשא בהוצאות בעל החשבון ובשכר טרחת עורך דינו בסדך כולל של 5,000 ₪.

אל תפחדו להתמודד מול הבנק. הניסיון שלנו מראה כי בחלק גדול מהמקרים הבנק מבטל את הגבלת חשבון הבנק שלכם.

לקביעת פגישת ייעוץ משפטי בנושאי הגבלת חשבון בנק – לחצו פה.