fbpx

הבראת חברה

חברה הנכנסת להליך חדלות פירעון מהסיבה שאינה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה הכלכליות, עומדות בפניה שתי אפשרויות – פירוק החברה או הבראת החברה. הליך הבראת חברה מתאים עבור חברה שנקלעה לקשיים פיננסיים.
להבדיל מהליך פירוק, הליך שבו מחסלים את החברה, ומחלקים לנושים את תמורת הנכסים של החברה (חברה שנקלעה לקשיים – פירוק וחיסול או הבראת חברה – כלכליסט).
הליך שיקום החברה יכול להיות האפשרות המועדפת על הנושים, מכיוון שהמשך פעילותה העסקית של החברה יכול לשרת את האינטרסים הכלכליים של הנושים.
הנושים מקבלים זכויות חדשות בחברה, והחברה עוברת תהליך הבראה כלכלית, מתוך מטרה לסיים את הפעילויות הלא רווחיות ולהתמקד בתחומי פעילות שיאפשרו לעסק לחזור ולהרוויח בעתיד.
הדרך הטובה ביותר לחלץ חברה שנמצאת בסכנת קריסה מפני הליך פירוק היא באמצעות הגשת בקשה עבור הקפאת הליכים כך שהחברה תוכל להתמקד בהליך השיקום וליהנות לתקופה זמנית מהגנה מפני תביעות נושים.

הבראת חברה

כיצד הקפאת הליכים יכול להוביל לתהליך הבראת חברה ?​

המטרה בהליך הבראת חברות היא שיש לתת אפשרות לחברה להשתקם, לשמור על מפעלה, על עובדיה ורכושה ולנסות לארגן את החזר החובות לנושים בדרך של הסדר במקום בדרך של מימוש נכסים.
זאת מתוך נקודת מוצא, שהחברה תניב תשואה רבה יותר לנושים ולכל הצדדים המעורבים, אם ימשיכו לפעול או ימוזגו לתוך חברה אחרת.
על מנת להתחיל בהליך הבראה יש להגיש בקשה להקפאת הליכים, כך שלא ניתן יהיה להמשיך או לפתוח בשום הליך משפטי נגד החברה אלא באישור ובתנאים שיקבע בית המשפט. וכך החברה תוכל להתמקד בהליך השיקום וליהנות לתקופה זמנית מהגנה מפני תביעות נושים.

מינוי נאמן לגיבוש תכנית הבראה – בית המשפט ממנה עו"ד שיהיה נאמן של החברה ונותן בידיו סמכויות המקבילות לסמכויות המפרק או הנאמן בעת הליך פשיטת רגל.
מחובתו של הנאמן לפעול לפי הוראות בית המשפט.
לאחר שבית המשפט מוציא צו הקפאת הליכים, הנאמן יפתח באופן מיידי בפעולות לאיתור מקורות מימון לצורך עצירת ההתדרדרות הכלכלית של החברה, ובהמשך תציג החברה תוכנית עסקית להמשך פעילותה.
לשם כך יש להעריך את שווי החברה והיקף חובותיה ולהחליט היכן ניתן לקצץ ולקזז כדי להתחיל בשיקום, כמו כן, הנאמן יפעל לאיתור משקיעים עד שיצליח להגיע להסדר קבוע עם הנושים (חוק שיקום כלכלי).

בעת הבראת חברה התאגיד יוכל להמשיך לספק פרנסה לעובדיו ולקבלני המשנה

השלב האחרון הוא כינוס אסיפות נושים בהתאם לסוג הנושים, לצורך אישור הסדר עם החברה ההחלטה חייבת להתקבל ברוב של 75% מערך התביעות המיוצג בהצבעה ורוב של 50% מהנושים.
אם התכנית לא התקבלה באסיפה של קבוצה מסוימת, יכול בית המשפט לאשר אותה תוך כפייתה על אותה קבוצה.
אם הקבוצה היא של נושים מובטחים, יש לקבוע כי ישולם להם באופן מידי ערך החוב המובטח או תשלומים דחויים בשווי ערך החוב המובטח. בית המשפט יכול לאשר או לדחות את תכנית ההבראה לאחר שהתקבלה החלטה באסיפות הנושים, לפי מידת הצדק והישימות שלה.
לאחר אישור ההסדר על ידי הנושים, הוא יובא לאישור בבית המשפט.
וכך למעשה מגיע לסיומו הליך חדלות הפירעון והחברה יכולה להמשיך בפעילות העסקית.  

לקביעת פגישת ייעוץ עבור הבראת חברה לפני פירוק – לחצו כאן

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם