fbpx

הגבלת חשבון בנק

הגבלת חשבון בנק יהיה למשך שנים-עשר חודשים סורבו ("חזרו") עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, מהסיבה א.כ.מ.- אין כיסוי מספיק.
עשרה שיקים שסורבו על ידי הבנק, הם עשרה שיקים אשר הוצגו לפירעון והבנק סירב לפרוע אותם. סירוב השיקים מתייחס עבור שיקים שנמשכו כולם מאותו חשבון (תביעות בנקים).
כלומר, חשוב להבין שמניין השיקים שסורבו נספר לפי חשבון, ולא לפי לקוח. גם אם ללקוח יש מספר חשבונות באותו סניף, וסורבו לו למעלה מעשרה שיקים, חשבונו לא יוגבל, אלא רק אם בחשבון אחד סורבו עשרה שיקים. 

למעשה, השיק העשירי המסורב הוא זה הגורם להגבלה בחשבון הבנק. תוך 15 ימים מהיום שלא כובד השיק ה-10, ניתן לעכב ולבטל את ההגבלה אם יש טענה טובה כנגד אי כיבוד השיקים. חשוב לעשות זאת במהירות, בטרם בנק ישראל יגביל את החשבון (מומלץ לקרוא על – חשבון מוגבל).
יש לציין שביטול הגבלת חשבון עשוי להיות חשוב מאוד, וזאת לצורך התנהלות עסקית עתידית, שכן כשאר חשבונכם מוגבל, אף בנק לא יסכים לפתוח לכם חשבון, וכן קיימת הגבלה בשימוש בכרטיסי אשראי.

הגבלת חשבון בנק

שלושה מקרים בהם ניתן לבטל את החסרת השיק

החוק קובע 3 מקרים שבהם ניתן לבטל את החזרת השיק ולקבוע שהשיק לא ייחשב כ-"א.כ.מ"- אין כיסוי מספיק.
די בכך שיוכח כי שיק אחד לא היו אמורים להחזירו, על מנת שההגבלה כולה תהיה בטלה.
להלן שלושת המצבים שבהם ניתן לבקש לבטל את ההחלטה להחזיר את השיק:

  1. קיים הסכם שהתגבש במסגרת נוהג בין הלקוח לבין הבנק, שבו גם אם הלקוח חרג ממסגרת האשראי בשיק מסוים, אם הלקוח מכסה את החריגה תוך זמן קצר, הבנק לא יחזיר את השיקים. מקרה זה הוא השכיח ביותר שכן פעמים רבות פקיד הבנק שקובע אם השיק יכובד או לא אינו מכיר את הנוהל שבין הנהלת הסניף לבין אותו לקוח.
  2. כאשר לקוח מקבל מסגרת חדשה לחשבון, אך סכום מסגרת האשראי החדשה לא עודכן בחשבון הבנק. כך עלול להיווצר מצב שבו הבנק בטעות מחזיר שיקים, שכן במחשבי הבנק רשום כאילו מכסת האשראי נמוכה יותר (חוק חדלות פירעון דברי הסבר).
  3. במקרה שבו הוטל עיקול על החשבון והשיק נמסר לצד ג' לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול.

לפעול בהקדם האפשרי

מניסיון של עשרות שנים, חשוב לי להבהיר שכמעט בכל חשבון שהוגבל ניתן למצוא לפחות שיק אחד או מספר שיקים שניתן לבטל את חזרתם, ובכך כאמור לבטל את ההגבלה כולה. 

אז מה עושים במקרה של הודעה על הגבלת חשבון? 

כאשר הבנק מודיע לכם שלא כובדו 10 שיקים אזי יש לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין (עורך דין שיקום כלכלי) כדי שיגיש בקשה לבית המשפט לבטל את אותה הגבלת חשבון.
חשוב לציין שגם אם הבנק נוכח שהייתה זו טעות שלו להחזיר את השיק, הבנק נוטה שלא להודות בטעות שנעשתה על ידי עובדיו, שכן הוא אינו רוצה להיות חשוף לתביעות עקב נזקים שנגרמו ללקוח בגין הגבלת חשבונו שלא בצדק.
במעמד הגשת הבקשה לביטול הגבלה, בית המשפט נוטה לתת עיכוב להגבלת החשבון עד לדיון בבקשה לביטול הגבלה שנקבע כחצי שנה מיום שהוגשה הבקשה.
כך הלקוח מרוויח פרק זמן נוסף שמאפשר לו להמשיך ולהתנהל כרגיל בחשבון.

לקבלת מידע נוסף על ביטול הגבלת חשבון ניתן לפנות למשרדנו – לחצו כאן