fbpx

הבנק התנה מתן הלוואות בפתיחת תכניות חיסכון

תחומי עיסוק
מעוניינים לקבל ייעוץ משפטי מקצועי ונכון עבורכם?
השאירו פרטים ואחזור אליכם לקביעת פגישה
עמודי האתר
תגיות באתר
באיזה מקרים לא יינתן הפטר חובות (1) באיזה מקרים לא יינתן הפטר חובות בתיק פשר (1) ביטול הגבלת חשבון בנק (3) ביטול הליך פשיטת רגל (2) ביטול פשיטת רגל (2) בקשה לפשיטת רגל (1) גביית חובות (2) הבנק טעה והגבלת החשבון בוטלה (1) הגבלת חשבון (3) הגבלת חשבון בנק (4) הוצאה לפועל (2) הליך פשיטת רגל (9) הליך פשיטת רגל יכול לשנות חיים (2) הליך פשיטת רגל לעסקים וחברות (2) הליכי הוצאה לפועל (2) הסדר חוב (2) הסדר חובות (6) הפטר בפשיטת רגל (2) הפטר חובות (4) הקפאת הליכים (4) הקפאת הליכים משפטיים (2) חדלות פירעון (1) חדלות פרעון (1) חשבון מוגבל (4) מה_הבנקים_חייבים_לגלות_לערבים_להלוואה (1) עו"ד פשיטת רגל לעסקים (1) עורך דין הוצאה לפועל (2) עורך דין פשיטת רגל (3) עורך דין פשיטת רגל בתל אביב (2) עורך דין פשיטת רגל תל אביב (1) פושטי רגל (2) פושטי רגל תיקים (2) פירוק חברה (4) פירוק חברה בעת פשיטת רגל (1) פשיטת רגל (24) פשיטת רגל לעסקים וחברות (3) פשיטת רגל לצאת לדרך חדשה (2) צו הפטר (2) צו כינוס (2) שיקים ללא כיסוי (1) שיקים ללא כיסוי וחשבון מוגבל (1) תביעות בנק (3) תביעות בנקים (10) תביעות ערבות בנקאיות (2) תביעת בנק (2)
הלוואות בפתיחת תכניות חיסכון

הלוואות הניתנו בפתיחת תכניות חיסכון ימחקו והבנק ישלם פיצוי של יותר ממיליון ש"ח

בית המשפט השלום בתל אביב קבע כי עצם העבודה שהבנק נתן הלוואות ללקוח וכנגד כך אילץ אותו לפתוח תכנית חיסכון, הרי הבנק התנה שירות בשירות בניגוד לחוק הבנקאות ולפיכך, החובות בגין ההלוואות ימחקו והבנק ישלם פיצוי של יותר ממיליון ש"ח. 
בפס"ד אברהם סיני נ' בנק הפועלים בע"מ בפני כבוד השופטת ד"ר דרורה פלפל, ידון עניינו של  התובע , חקלאי בעיסוקו, שניהל חשבון בסניף בעניינו של הבנק, על-פי הנטען בכתב התביעה,  פעילותו העסקית  של התובע גדלה והוא ביקש להגדיל את מסגרת האשראי שלו אצל הבנק. לטענתו, התנה הבנק את הגדלת האשראי ומתן הלוואות בפתיחת תכניות חיסכון בחשבונו, כך שהתובע אולץ על ידי הבנק לפתוח 44 תכניות חיסכון כנגד קבלת אשראי והלוואות, כאשר, לגרסתו, כל בקשה שלו לקבל הלוואה כספית לוותה בחיוב מצד הבנק לפתוח תכנית חסכון או להגדיל את ההפקדות בתוכניות החיסכון הקיימות. בכל פעם שביקש לקנות ציוד לחברה, הוא נדרש לא רק לשעבד את הציוד לטובת הנתבע, אלא גם להגדיל את ההפקדות בתוכניות החיסכון (תביעות בנקים). 

קיימת התאמה ברורה בין מועד הלוואות לבין בפתיחת תכניות חיסכון

לטענתו, עובדי הבנק לחצו עליו לסגור את יתרות החובה בחשבונו האישי, מבלי לפגוע בתוכניות החיסכון, אשר שועבדו לטובת האובליגו של החברה (חשבון מוגבל השלכות). 
עקב החובות נאלץ התובע למכור את ביתו על מנת לכסות את יתרת החובה בחשבונו; ובאותה שנה נכנס חשבון החברה להגבלה, ואז פדה הנתבע את תכניות החיסכון של התובע.
לעמדת התובע, קיימת התאמה ברורה בין מועד מתן הלוואות למועד בפתיחת תכניות חיסכון, ובכך הפר הבנק את הוראת (סעיף 7א) לחוק הבנקאות שירות ללקוח האוסרת התניית שירות בשירות.

בנסיבות המתוארות לעיל, קמה חזקה עובדתית, שלא נסתרה, כי הופעל לחץ כלכלי כלפי התובע, במסגרתו התנה הבנק את מתן שירותי האשראי, בפתיחת תכניות חיסכון.
לאור עדותו של התובע כי: " תכניות החיסכון היו מתחדשות אוטומטית אם לא הייתי נותן הוראה לפרוע אותן. לא הייתה לי אפשרות לתת הוראה לפרוע אותן, כי אם הייתי עושה זאת היו מקצצים לי באשראי."מכאן, שאווירת הכפייה שרתה ביחסים שבין התובע לבין הבנק. המסקנה המתבקשת העולה מהאמור לעיל היא שהתובע הרים את נטל השכנוע בדבר קיומה של התניית שירות בשירות.

פסיקת המקרה בהתניית שירות בשירות

נפסק: התביעה מתקבלת חלקית, במובן זה שהבנק ישלם לתובע פיצוי בסכום של 966,536 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד למועד מתן פסק דין זה. 
בנוסף ישלם הנתבע לתובע 1 פיצוי בסך של 25,000 ₪ בגין עוגמת נפש (חשבונות מוגבלים).כמו כן, הנתבע יישא בשכ"ט עו"ד התובעים בסך של 100,000 ₪ + מע"מ.

× דברו איתי ב-whatsapp