fbpx

הסדר חוב מול הבנק

התמודדות עם חובות לבנקים הינה חוויה לא נעימה בלשון המעטה, שעלולה לעורר חששות ותחושות לא רצויות.
למרבה הצער, רבים ממשקי הבית במדינת ישראל שרויים בחובות מול הבנקים.
ככלל, מומלץ לנקוט בצעדים סמוך למועד היווצרות החוב ולפני שהתיק עובר לגבייה באמצעות משרד עורך דין גביית חובות חיצוני, שכן אז הטיפול הופך להיות משפטי והאינטרס של הבנק משתנה, הסדרי חובות מול הבנקים אינם מקרים אשר צריכים להיות מורכבים מידי והבנקים צריכים לראות את הלקוח שלהם אשר עומד מולם וזאת בזכותך קלות היום במעבר מבנק לבנק והעברת החובות שנצברו בבנק הקודם (נושא זה מצריך בדיקה של עורך).

הסדר חוב מול הבנק

מה חשוב לדעת על הסדר חוב מול הבנק

לפיכך, מוטב להתמודד עם חובות לבנק סמוך ככל הניתן למועד היווצרותם. בדרך כלל, הבנק יעדיף לנהל משא ומתן לפני הכל, הסדרי חובות מול הבנקים עדיפים לנציגי הבנק מאשר תביעה שגם להם מסתמנת כנקודה אדומה להם מול הציבור אותו הם באים לשרת.
הגבלת חשבון הבנק לפי חוק נתוני אשראי, לא מסמנת רק את החשבון כמוגבל אלא גם את האדם, בעל החשבון, אשר מוגבל באופן אישי.
לחשבון מוגבל ישנן מספר השלכות עקיפות, על לקוח שנכנס לסטטוס חשבון מוגבל נאסר למשוך שיקים מאותו חשבון, אך הוא יכול למשוך שיקים מחשבונות אחרים ואף לפתוח חשבון חדש.
בנוסף, הבנק בו נמצא החשבון המוגבל, כמו גם שאר הבנקים, לא ינפיק ללקוח פנקס שיקים חדש במשך כל תקופת ההגבלה שאורכה שנה אחת.
אין הגבלה על שימוש בהוראת קבע ובכרטיסי אשראי תחת המסגרת המותרת בחשבון.
חשוב לציין כי הסנקציות מועברות לא רק על בעל החשבון עצמו אלא גם לכל מיופי הכוח בחשבון ומורשי החתימה בחשבו בעת הסדר חוב מול הבנקים (עורך דין חדלות פירעון).
במהלך 15 הימים בהם החשבון "מועמד להגבלה" ניתן לפנות לבנק ולבקש את תיקון הטעות שנפלה בחשבון.
אם יש לכם טענה טובה כנגד סירוב צ'קים – חשוב מאוד לעשות שימוש בזכות זו.
לא מעט פעמים גילינו שפנייה כזו לסניף מניבה פירות, כך למשל, במקרה בו בנק ביטל הגבלת חשבון בנק של לקוח שהינו אזרח מדינת בלגיה ותושב מדינת ישראל, כאשר הצליח להוכיח באמצעות עורך דינו, עו"ד רונן מטלון, המתמחה בכל דיני הסדרי חובות מול הבנקים והסרת הגבלה על חשבונות בנק, שבין הלקוח לבין מנהל סניף הבנק ישנו הסכם בעל פה שבמסגרתו הוסכם כי באם הלקוח חורג ממכסת האשראי, עקב פירעון שיק, אזי ביום למחרת המבקש משלים את היתרה החסרה כך שהחשבון לא יחרוג ממסגרת האשראי.
הלקוח הציג מספר דוגמאות אשר מוכיחות את דבריו ובנוסף נטען כי הבנק לא טרח כלל לעדכן את הלקוח בסירובם של השיקים ובעקבות כך חוללו 10 שיקים והחשבון הוגבל.

התמודדות עם הסדרי חובות מול הבנקים

על הבנק מוטלת חובת תום הלב שמכוחה היה על הבנק להודיע מפורשת כי אין בכוונת הבנק לכבד את השקים וזאת מכוח קיומם של יחסי בנק-לקוח.
על פי החלטת בית המשפט במקרה זה, ניתן צו מניעה האוסר את הגבלת חשבון החייב.
ניהול הליכים מול בנקים דורש הבנה של המערכת הבנקאית ושל "הטקטיקות" הננקטות על ידי בנקים כנגד הלקוח, שמן הסתם מהווה את הצד החלש במערכה.

נתקלתם בבעיית הסדר חוב מול הבנק? לקביעת פגישת ייעוץ – לחצו פה.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם