fbpx

הפטר חובות בתיק פשיטת רגל

ישנם מקרים שבהם בית המשפט לא ייתן הפטר חובות בתיק פשיטת רגל.  המקרים הינם שכיחים, אך יש להיזהר שלא להיקלע לאותם מקרים.
בהתאם לסעיף 69 (א') (2) לחוק פשיטת הרגל, קובע החוק כי:
צו הפטר יפטור את פושט הרגל מכל חוב בר תביעה בפשיטת רגל חוץ מחוב או חבות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה. אלה  יגרמו לביטול פשיטת הרגל או להוציא את החוב של הנושה מתוך תיק פשיטת הרגל.

הפטר חובות בתיק פשיטת רגל

באיזה מקרים לא יינתן הפטר חובות בתיק פשיטת רגל

חברת פנינסולה נכסים בע"מ שהינה חברה העוסקת במתן אשראי הגישה תביעה כספית כנגד החייב בסך של 1,946,921 ₪.
בכתב התביעה טענה המשיבה כי החייב, יחד עם נתבעים נוספים, הוציא ממנה סכום זה במרמה. החייב הגיש בקשה לסילוק התביעה על הסף, מחמת מעשה בית דין.
לטענת החייב, התנהל נגדו הליך פשיטת רגל והחברה הגישה תביעת חוב. במסגרת הליך פשיטת הרגל, החייב הגיע להסדר נושים אשר אושר על ידי בית המשפט, וקיבל הפטר חלוט ועל כן, תביעת המשיבה "נבלעה"  בהסדר הנושים.
בנוסף, טען החייב כי המשיבה ביקשה להחריג את תביעתה מגדרו של הסדר הנושים, ובית המשפט של פשיטת הרגל לא נענה לכך.
בתשובה טענה פנינסולה כי לפי סעיף 41 לפקודת פשיטת רגל אין לקבל הפטר מפני טענות של מרמה והונאה, עוד טענה המשיבה כי התנגדה להסדר הנושים אותו קיבל החייב.
בימ"ש השלום נעתר לבקשה לסילוק על הסף.
בבימ"ש המחוזי התקבל בדעת רוב ערעור המשיבה על כך, ומכאן בקשת רשות הערעור.
בימ"ש דחה את הערעור ופסק כי, ככלל, משיכת דיבידנד לפי הסדר נושים שאושר, אינה מעלימה את התנגדותו של אותו נושה להסדר, ואינה הופכת אותו לנושה שהסכים לו.
בפסק הדין הייתה מחלוקת בין שופטי העליון בדבר הגמישות אותה יש להותיר לבתי המשפט לחרוג מהכלל.
השופט רובינשטיין פסק כי יש להותיר לבתי  המשפט גמישות מסוימת לחרוג מן הכלל האמור ולא לאפשר את הגשת התביעה בגין יתרת החוב שאינו בר הפטר, בנסיבות מסוימות (חדלות פירעון).

לסיכום - הפטר חובות בתיק פשיטת רגל

מקרה זה אינו בא בקהל המקרים שבהם מוצדק לסטות מן הכלל האמור.
השופט גרוניס  לא הסכים עם השופט רובינשטיין כי יש להותיר פתח מסוים לבית המשפט לחרוג מהכלל לפיו קבלת דיבידנד אינה מונעת הגשת תביעה בגין יתרת חוב שלפי הדין אינו בר הפטר, נוכח הקטנת הוודאות במשפט, עידוד התדיינות במקרים שונים והגברת החשש מפני שרירות בהכרעה השיפוטית ( מומלץ לקרוא גם על – חוק שיקום כלכלי).  
השופט ג'ובראן  הציע כי רק במקרים בהם קיימים שיקולי צדק ייחודיים יש להתיר סטייה מן הכלל, ולמנוע מן הנושה להגיש תביעה בגין יתרת החוב.
כאמור, לבסוף קבע בית המשפט כי חברת פנינסולה תחריג את הפטר חובות בתיק פשיטת רגל זה ותוכל לתבוע אותו בנפרד.

​גם לכם קרה עוול בכפחם בעת הפטר חובות? לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות – לחצו כאן

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם