fbpx

הקפאת הליכים עדיפה על פני פירוק חברה

סעיף 350ב לחוק החברות מסמיך את בית המשפט ליתן צו להקפאת הליכים בעניינה של חברה, אם צו זה עשוי לסייע להשקפתו בגיבושה או באישורה של תכנית להבראת החברה.
מטרת הליך ההקפאה הינה, אפוא, לשמש שלב ראשון בהליך השיקום של החברה, לייצב את המצב הקשה אליו נקלעה ולאפשר לחברה לשמור על פעילותה עד לשלב גיבוש הסדר נושים שיוביל להבראתה.
עסקים רבים נקלעים לקשיים כספיים ואין להם אפשרות לשלם את חובותיהם לעובדים, לבנקים ולספקים השונים.

אז למה הקפאת הליכים עדיפה על פני פירוק חברה, ככה תוכלו לקרוא בשורות הבאות.

הקפאת הליכים עדיפה על פני פירוק חברה

ישנם אפשרויות שונות להתמודד עם המצב

אפשרות ראשונה היא פירוק חברה, במצב זה העסק מפסיק מידית לפעול ומותיר חוב גדול לכל העובדים, לבנקים ולספקים (עורך דין חדלות פירעון).
אפשרות שניה היא לגייס משאבים שיחיו את החברה ויאפשרו לה להמשיך לפעול תוך נקיטת תכנית התייעלות.
המשאבים יגיעו משותף עסקי, או לחילופין שותף שקט שמאמין בפעילותה העסקית של החברה, וחושב כי העסק בבסיסו הוא עסק רווחי ואפשר לעבור משבר חולף זה.
אם בית המשפט ישתכנע כי אכן יש סיכוי להמשך הפעילות העסקית לנוכח הזרמת הכספים, הוא ייתן צו הקפאת הליכים.

הקפאת הליכים משפטיים על פני פירוק חברה

הקפאת הליכים עדיפה על פני פירוק חברה, היא למשך תשעה חודשים שבהם החברה מוגנת מפני נושיה אך מחויבת במהלך פרק זמן קצוב זה, להגיע להסדרי חובות עם הנושים השונים.
המנהלים יעשו מאמץ גדול להגיע לפשרה בדבר הגובה המופחת של החוב עם כל אחד מהם, ויסכמו את אופן פריסת התשלום שעליו הוסכם.
הסדרי החוב עם כל הנושים יוצגו בפני בית המשפט בתום פרק זמן זה, בצירוף תכנית הבראה מפורטת לחברה. את כל התהליך הזה מנהל נאמן – מנהל מיוחד שמונה על ידי בית המשפט לתיק זה, בדרך כלל מדובר בעורך דין או רואה חשבון בעל ניסיון בניהול תיקים במצבים סבוכים שכאלה.
היתרון הגדול בהקפאת הליכים היא העובדה שהעסק ממשיך לפעול, לייצר הכנסות, לפעול להעלאת הרווחיות ולגבות כספים המגיעים לו בגין העסקאות שבוצעו הן בעבר והן בהווה.
כספים אלה מאפשרים לחברה לעמוד בהתחייבויות השוטפות שלה כמו משכורות, שכירות וגם כדי לשלם את תשלומי הנושים על פי ההסדרים (מומלץ לקרוא גם על – הסדר חובות).
בית המשפט יוצר תמיד הגנה ראשונית על עובדי החברה כך שפרנסתם לא תיפגע, ובמקרה של הקפאת הליכים הם ימשיכו לקבל את שכרם ולא ימתינו חודשים על גבי חודשים שהחברה תפורק ושיימצא כסף לשלם להם את המשכורות שטרם שולמו, פיצויי הפיטורין וכו'.

לאור זאת, בית המשפט במקרים רבים מעדיף לאשר הקפאת הליכים ולא פירוק חברה שסותם את הגולל על החברה ושם קץ לפעילותה העסקית לאחר שנים רבות.
משרד ר. מטלון ליווה עשרות תיקים כאלה במהלך שנות הפעילות של המשרד והביא הישגים גדולים ללקוחותיו. הלקוח זוכה לתמיכה בתקופה קשה זו של חייו על מנת לנסות להבריא את החברה שתמשיך בפעילותה השוטפת.

חושבים על תהליך פשיטת רגל ? לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות – לחצו כאן