fbpx

זכאות לשיקום כלכלי

חוק חדלות פירעון שהתקבל בשנת 2019, מאפשר לכל אדם אשר נקלע לחובות לבקש מביהמ"ש שיקום כלכלי שבו הוא ישלם את חובותיו בהתאם ליכולתו.
כלומר, אם חובותיו עומדים על 500,000 ₪ ויכולתו הכספית עומדת על 100,000 ₪, אזי ישלם בהתאם ליכולתו הכספית ובהתאם לכך יופטר מחובותיו.
בית המשפט השלום בחיפה אישר לאחרונה צו שיקום כלכלי שכולל תכנית פירעון של 42 חודשים

זכאות לשיקום כלכלי

גם עורך דין שהפסיד כספים בבורסה זכאי לשיקום כלכלי

עורך הדין היה חייב כ- 500,000 ₪ , ועקב אי יכולתו לפרוע סכום זה ביקש מביהמ"ש שיבדוק את יכולתו הכספית ובהתאם לכך ישלם את חובו.
לאחר שמצבו הכלכלי נבחן ע"י הנאמן מטעם ביהמ"ש, הציעה הממונה על הליכי חדלות פירעון תכנית שיקום שבמסגרת ישלם 113,400 ₪ לקופת הנושים ב- 42 תשלומים הדרגתיים, כשבחצי השנה הראשונה יעמדו על 900 ₪  ולאחריה יעלו ל- 3,000 ₪ . 
השופטת קיבלה את תכנית הפירעון וציינה כי במצב שבו אדם לא יכול לפרוע את חובותיו יש להפנים את מצבו החדש, ולפיכך לאפשר לו לשקם את חובו על ידי תשלום כפי יכולתו לבעלי החוב ובכך לסיים פרק עגום זה בחייו (עורך דין פשיטות רגל).

לעורך דין שמשרדו קרס עקב השקעות כושלות בבורסה

פסק דין זה הינו תקדימי שכן בעבר ראו בעל מקצוע כעורך דין, כמסוגל לפרוע את מלוא חובותיו ללא הזדקקות לתכנית פירעון שמאפשרת לו לשלם כחמישית מכל חובותיו (שיקום כלכלי).
מכך אפשר להסיק כי אם ביהמ"ש מאפשר לעו"ד לשלם חמישית מחובו, אזי אחת כמה וכמה, לאדם שנמצא במצוקה אין לו תארים אקדמיים ויכולת לשדרג את משכורתו והכנסותיו.
מומלץ בכל מצב של חובות, לפנות לעו"ד המתמחה בדיני הסדרי חוב ושיקום כלכלי כדי להחליט מה הדרך הטובה ביותר לאדם כדי להסדיר את חובותיו.

לקבלת ייועץ משפטי בנושא זכאות שיקום כלכלי לעורכי דין – לחצו כאן.