fbpx
תפריט

זכויות עובדים בהקפאת הליכים ובעת פירוק חברה

תחומי עיסוק
מעוניינים לקבל ייעוץ משפטי מקצועי ונכון עבורכם?
השאירו פרטים ואחזור אליכם לקביעת פגישה
עמודי האתר
תפריט
תגיות באתר
באיזה מקרים לא יינתן הפטר חובות (1) באיזה מקרים לא יינתן הפטר חובות בתיק פשר (1) ביטול הגבלת חשבון בנק (2) בקשה לפשיטת רגל (1) הבנק טעה והגבלת החשבון בוטלה (1) הגבלת חשבון (2) הגבלת חשבון בנק (2) הליך פשיטת רגל (5) הליך פשיטת רגל לעסקים וחברות (2) הליכי הוצאה לפועל (1) הליכי הוצאה לפועל או הליך פשיטת רגל (1) הסדר חוב (2) הסדר חובות (3) הסדר חוב מול הבנק (1) הפטר בפשיטת רגל (1) הפטר חובות (2) הקפאת הליכים (3) הקפאת הליכים משפטיים (2) הקפאת הליכים עדיפה על פני פירוק חברה (1) הקצבת מזונות בפשיטת רגל​ (1) חדלות פירעון (1) חדלות פרעון (1) חובות שצברה חייבת מבוגרת נמחקו בעקבות מצבה הרפואי הקשה (1) יש פתרון טוב למחיקת חובות (1) מה_הבנקים_חייבים_לגלות_לערבים_להלוואה (1) מחיקת חובות (1) סדר קדימויות בחלוקת הכספים בפירוק חברה (1) עו"ד פשיטת רגל לעסקים (1) עורך דין פשיטת רגל (2) עורך דין פשיטת רגל בתל אביב (2) עורך דין פשיטת רגל תל אביב (1) פירוק חברה (3) פירוק חברה בעת פשיטת רגל (1) פשיטת רגל (16) פשיטת רגל לעסקים וחברות (1) פשיטת רגל לצאת לדרך חדשה (1) פשיטת רגל מזונות (1) צו הפטר (2) צו כינוס (2) צו כינוס נכסים (2) שיקים ללא כיסוי (1) שיקים ללא כיסוי וחשבון מוגבל (1) תביעות בנק (2) תביעות בנקים (5) תביעות ערבות בנקאיות (2)
זכויות עובדים בהקפאת הליכים ובעת פירוק חברה

סדר פירעון החובות בהליכי פירוק חברות​

לא אחת מגיעות חברות לשלב של חדלות פירעון הן בדרך של הקפאת הליכים והן בדרך של פירוק חברה וזאת כאשר אין בקופתן תזרים מזומנים המאפשר פעילות שוטפת ותשלום משכורות לעובדים, לרבות הבטחת זכויות בסיסיות כמו , דמי הבראה וזכויות סוציאליות נוספות המוסדרות במסגרת חוקי העבודה השונים.
היה וקופת החברה ריקה ואין בידה לשלם לנושיה ולעובדיה, נכנס  לתמונה בכדי להבטיח את זכויותיהם של העובדים.
התשלומים מתבצעים מאותם סכומים המופרשים לביטוח הלאומי בשוטף ממשכורתו של העובד ומשמשים להבטחת תשלום עבורו בסיטואציה בה נקלע העסק לחדלות פירעון.

זכויות עובדים בהקפאת הליכים ובעת פירוק חברה

כאשר חברה מגיעה למצב של חדלות פירעון יכולים החברה עצמה, נושיה או עובדי החברה ליזום את פירוקה.
במצב זה ייתכן כי בעלי החברה יקדימו את העובדים ויפנו בהליך של "הקפאת הליכים".
במסגרת חלוקת נכסי החברה כחלק מהליך הפירוק, נהנים חובות העובדים מזכות קדימה בפירעון – לפני החובות לנושים הרגילים.
ראשית ייפרעו חובות העובדים, אח"כ חובות הנושים המובטחים ולבסוף, חובות הנושים הרגילים.
גבולות הפיצוי הקבועים בחוק
חוק הביטוח הלאומי מכיר במרכיבים בסיסיים בלבד לפיצוי וקובע תקרה מוגבלת של החזר בסעיפים מסוימים.
החוק מקים זכאות לתשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורין אך מגביל זאת לתקרה של מקסימום גמלה, העומדת על
עשר פעמים השכר הממוצע במשק.
ההתייחסות לשכר הינה בהתאם להגדרתו , התשי"ח –  1958. לפיכך, לא מוכר בחוק החזרים עבור הוצאות אחזקת רכב, טלפון וכד'.
בעניין דמי הודעה מוקדמת קבע בית המשפט העליון בפסק דין שהתקבל לאחרונה, כי מדובר בתשלום שהינו חלק מהזכויות הסוציאליות של העובד ולכן יש לקבל בגינו החזר במסגרת הגמלה המשולמת לעובד על ידי הביטוח הלאומי.
הבעייתיות הטמונה בחוק היא עבור מתחום ההיי טק למשל, שנהגו להשתכר משכורות  גבוהות וזכו להטבות ולתנאי העסקה משופרים, אשר אינם באים לידי ביטוי ושקלול במסגרת הגמלה המשולמת על ידי הביטוח הלאומי.
במקרה כזה יוחזר ראשית שכר העבודה, ורק בהמשך ישולמו לעובד פיצויי הפיטורים.

זכויות העובדים המוכרות במסגרת חוק הביטוח הלאומי

מוסדרות בפרק ח' לחוק, אשר עוסק בזכויות עובדים בפירוק תאגיד:
שכר עבודה – החוק מקנה לעובד זכות לקבל את המשכורת אשר לא שולמה לו על ידי המעביד עד למועד הפסקת העבודה (בהתאם להגדרת משכורת בחוק הגנת השכר).
בכלל זה באים: המשכורת הבסיסית, תשלום עבור ביצוע שעות נוספות, בונוסים ופרמיות, מענקים ותוספות לסוגיהן השונים.
עורך דין הקפאת הליכים אמור להביא בחשבון בהליך הקפאת הליכים את זכויותיהם של העובדים בדין קדימה.

לעניין חופשה – משולם פדיון ימי חופשה לפי היתרה העומדת לזכותו של העובד ומופיעה בתלוש  המשכורת האחרון שקיבל מהחברה, זאת עד לתקרת ימי החופשה שניתן לצבור ולפדות בהתאם לחוק חופשה שנתית, התשי"א – 1951.

דמי הבראה – מוחזר החלק היחסי, אשר לא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו, עבור  התקופה של השנתיים האחרונות לעבודה.

עבור הוצאות ביגוד, משכורת 13 ותוספת חג – מוחזר לעובד החלק  היחסי, אשר לא שולם לו  עד למועד הפסקת עבודתו, בגין השנה האחרונה לעבודה.

פיצויי פיטורין – עבור רכיב זה ישולם לעובד הסכום אשר אינו מכוסה בקופת גמל (במידה והצטברו בה כספי פיצויים), עד לתקרה הקבועה בחוק.
במידה וחל על העובד הסכם קיבוצי המיטיב בנושא , יכיר המוסד לביטוח לאומי בפיצויים המוגדלים במסגרת הגמלה המשולמת על ידו.

קופות גמל  הביטוח הלאומי יעביר לקופת הגמל את הסכומים אותם הפריש המעסיק בגין העובד, וזאת עד לסכום מקסימלי של פעמיים השכר הממוצע במשק.

תשלום הגמלה בפועל  הסכום שישולם לעובד הינו סכום נטו – בניכוי ההפרשות הקבועות בחוק עבור מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס .
לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב עד ליום התשלום בפועל.
במידה והעובד נפטר במהלך תקופת הגשת התביעה – ישולמו הפיצויים לשאריו.

אופן תביעת הזכויות  על העובד להגיש את תביעתו במשרדי כונס הנכסים הרשמי או הנאמן של החברה, למלא טפסים מתאימים בהם יצויין בין היתר מועד תחילת עבודתו ולהציג 3 תלושי שכר אחרונים.
על הנאמן או מפרק החברה לאשר את תביעת העובד ולהגישה בשמו למוסד לביטוח לאומי (במידה והבקשה אינה מאושרת, נתונה בידי העובד זכות לערער על החלטת המפרק או הנאמן).

לקביעת פגישת ייעוץ עבור זכויות עובדים בהקפאת הליכים ובעת פירוק חברה – לחצו כאן

× דברו איתי ב-whatsapp