fbpx

חדלות פירעון האם פתרון קסם?

בספטמבר 2019 התחוללה רפורמה משמעותית בתחום חדלות הפירעון, שמקלה מאוד עם החייבים. כאשר נצברים חובות גבוהים, במקום להתמודד עם כל אחד מהם בנפרד, חייב יכול לבחור להיכנס להליך חדלות פירעון.
אם לחייב חובות מתחת ל-150 אלף שקל, ההליך ינוהל בהוצאה לפועל. אם החוב גבוה מכך, ההליך ינוהל באמצעות הממונה על הליך חדלות הפירעון במשרד המשפטים.

חדלות פירעון האם פתרון קסם

שלושת השלבים של הליכי חדלות פירעון

להליך שלושה שלבים עיקריים:

השלב הראשון: הוצאת צו פתיחת הליכים

1) בקשה לחדלות פירעון מגישים באמצעות עו"ד המתמחה בתחום זה. הגשת הבקשה אינה מקפיאה את ההליכים באופן אוטומטי, אם מתנהלים במקביל הליכים לגביית החוב שנפתחו ביוזמת בעלי החוב. על כן יש לפנות ולבקש הקפאת הליכים מהגורם מולו הם מתנהלים (בית משפט, הוצאה לפועל, המרכז לגביית קנסות), או לפנות לגורם שדן בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון בבקשה להורות על עיכוב, עד למתן הצו לפתיחת הליכים.
2) השלב הבא הוא בדיקת הבקשה, והשלמת פרטים אם צריך, לקביעת הסדר תשלומים. 
3) לאחר קביעת הסדר תשלומים, הרשם ייתן צו פתיחת הליכים. מרגע מתן הצו כל הליכי הגבייה של כל חוב שיש לחייב עוברים להתנהל בהליך חדלות הפירעון, ולא ניתן לפתוח הליכי הוצאה לפועל נפרדים.  יחד עם הצו תהיה הקפאת הליכים של כל הליכי גביית חובות (חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי). 

השלב השני: הוצאת צו שיקום כלכלי

1) לאחר קבלת צו פתיחת הליכים ומינוי הנאמן, כל בעלי החוב מגישים לו את תביעות החוב שלהם.
2) הנאמן שמונה לבחינת המקרה מבצע חקירה מקיפה, שבסופה הוא יקבע – כמה החייב יכול להחזיר באופן שוטף, ואילו נכסים יש לו שניתן לחלק אותם בין הנושים.
3) על בסיס זה יינתן צו שיקום כלכלי שיקבע את ההסדר הסופי והמוסכם עם כלל הנושים, חובת התשלומים החודשית, וחובה על החייב לעבור הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה. 
4) צו השקום הכלכלי אמור להינתן תוך שנה. על פי הערכות מגורמים הפועלים בשוק, ובהתחשב בעומס על בתי המשפט, מהגשת הבקשה עד למתן צו השיקום הכלכלי עוברות כ1.5-2 שנים.

חדלות פירעון האם זאת פתרון הקסם של חייבים?

השלב השלישי: תשלום והפטר

תקופת פריסת התשלומים בצו השיקום היא עד 3 שנים, ואם החייב עמד בכל תנאי הצו, לאחר התקופה יינתן לו הפטר על יתרת החובות שלא שולמו וכל החובות ימחקו.
החייב פותח דף חדש בחייו.

לקביעת פגישת ייעוץ משפטי בנושאי חדלות פירעון – לחצו פה.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם