fbpx

חדלות פירעון הרבה יותר קל ממה שחשבתם

"חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" שנכנס לתוקפו ביום 15.9.2019, שינה את כללי המשחק בכל מה שקשור להסדרי החובות כאשר המטרה המרכזית של החוק היא לשקם את החייב .
במסגרת החוק, קובע המחוקק כי כל מי שצבר חובות בתום לב ראוי לשקמו כדי שלא יקלע שוב להליך של חדלות פירעון, בכל זאת תוך כדי הסדרת החוב כפי יכולתו של אותו חייב שנמצא בהליך שיקום כלכלי.
כלומר אם חובו של החייב לנושיו הינו 500,000 ₪ , ויכולתו אך ורק 50,000 ₪ לכל נושיו אזי, זה יהיה סכום הסדר החוב.
קיימת אפשרות לפרוס את החוב למס' רב של תשלומים, עד כ- 36 תשלומים.
במקרים מיוחדים תתאפשר פריסת החוב גם למעלה מכך.

ניתן להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון כאשר החוב הוא מתחת ל-150,000 ₪ כאשר הבקשה תוגש ללשכת הוצאה לפועל . אדם פרטי בעל חובות בסך של מעל 150,000 ₪ יגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון בפני הממונה לחדלות פירעון במשרד המשפטים. הליכי חדלות פירעון של תאגידים ידונו בבית המשפט המחוזי.

חדלות פירעון הרבה יותר קל ממה שחשבתם

הגדרת פרק זמן בסיסי קבוע בחוק לצו לשיקום כלכלי - הפטר מהחובות

לראשונה מזה שנים ארוכות נקבעו זמנים מוגדרים בחוק ליום קבלת הצו עבור שיקום כלכלי, ליום קבלת התוכנית שבסופה יופטר היחיד מכל חובותיו. ומהו אותו פרק זמן שהוגדר בחוק? 36 חודשים שבמהלכם משלם היחיד סכום חודשי שגם לגביו נקבעו, לראשונה, אמות מידה בחוק. לא עוד רפורמות והליכים שהתבססו על טוב ליבם של בעלי התפקידים בהליך ובית המשפט הנכבד ולא עוד תכניות להפטר עם סכומים מנותקים מהמציאות. הליך שלם, חדש, מהיר ויעיל שמתבסס על קריטריונים מובנים וקבועים שיש לדעת, להכיר ולנתח על מנת להביא את התוצאה הטובה ביותר ללקוח. 

חדלות פירעון הרבה יותר קל ממה שחשבתם

הבקשה לחדלות פירעון - שיקום כלכלי

ניתן לראות בהתאם לתרשים המפורט לעיל, כי באם מגיש הבקשה לחדלות פירעון – שיקום כלכלי, עומד בכל השלבים, אזי בסופו של דבר, יקבל צו הפטר למחיקת כל חובותיו. 
גם אם ההליך נראה מסובך, הרי מי שדואג לכל השלבים זה העו"ד של מגיש הבקשה. 
במסגרת הייצוג של מגיש הבקשה, תפקיד העו"ד לגרום לכך כי מגיש הבקשה ימשיך בחייו הרגילים ללא הפרעה, ורק כל חודשיים, ידווח על הכנסותיו והוצאותיו.  
התנהלות נכונה בתיק החדלות פירעון, יכולה להביא לתועלת רבה ולחיסכון כספי ניכר בתשלום החובות.

גם אתם נקלעתם למצב של חדלות פירעון? לקבלת ייעוץ משפטי – לחצו כאן.