fbpx

חדלות פירעון: כן – להסדר נושים, לא – לפשיטת רגל

פשיטת רגל (או שיקום כלכלי – בהתאם לחוק הליך חדלות פירעון החדש) גורמת לרישום בכל הבנקים ובכל חברות האשראי אודות הליך זה. 

רישום זה גורם לכך שקיימת מגבלה לקבל אשראי מבנקים או גופים פיננסים אחרים, כגון כרטיסי אשראי, גם לאחר שהליך פשיטת הרגל מסתיים, וזאת במשך מספר שנים. 
המחוקק גיבש אפשרות נוספת להסדיר את החוב וזאת באמצעות הסדר נושים.

הליך חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון

חוק הליך חדלות פירעון, שנכנס לתוקף בחודש ספטמבר 2019, מאפשר הליך שבו מי שחייב כספים, יכול להציע לנושיו הסדר לפירעון כל חובותיו. בהסדר זה משלם החייב לנושיו כפי יכולתו (לדוגמא- 20% או יותר מסך כל החובות) יש אפשרות לפרוס את תשלום החוב לתשלומים במספר שנים. 

הסדר החוב יאושר בשלושה שלבים:

  1. אישור בית המשפט להעלאת הבקשה להסדר לאישור הנושים בפני הנושים.
  2. אישור ההסדר באסיפת נושים בהתאם להצעת החייב ואפשרויותיו לפרוע את החוב.
  1. אישור בית המשפט להסדר החוב שהושג עם הנושים. 

באם 50% מהנושים אישרו את הצעת החייב להסדר נושים, וסך הכל סכום החוב אותו מחזיקים 50% מהנושים הינו למעלה מ75% מסך כל החובות אזי אותם נושים יכולים לכפות את ההסדר על שאר הנושים. 

הליך הסדר הנושים הינו עדיף בעיקר לאנשים העלולים לאבד את רישיונם בהליך פשיטת רגל, כגון עורכי דין, רואי חשבון, מהנדסים, שמאים, מתווכים, קבלני בניין.

מה זה הסדר נושים?

הליך הסדר הנושים הינו קצר בהרבה מהליך פשיטת רגל. הליך הסדר נושים אורכו בממוצע כשבעה עד שמונה חודשים, לעומת הליך פשיטת רגל (שיקום כלכלי) שמסתיים לאחר שנתיים עד ארבע שנים בפתיחת ההליך. 

מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בנושא פשיטת רגל, הליך חדלות פירעון, שיקום כלכלי והסדר נושים. עו"ד בעל ניסיון יכוון את החייב להליך המתאים לו כדי שיפיק את מירב התועלת בהליך זה תוך תשלום מינימלי לנושיו.

לקביעת פגישת ייעוץ משפטי בנושא הליך חדלות פירעון – לחצו פה.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם