fbpx
חדלות פירעון

חדלות פירעון

זקוקים לייעוץ משפטי מקצועי? לקביעת פגישה השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

חוק חדלות פירעון דברי הסבר

ביום 5.3.2018 אישרה מליאת הכנסת באופן סופי את חוק חדלות פירעון החדש ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018. החוק צפוי להיכנס לתוקף החל מחודש ספטמבר 2019. החוק יחול על הליכים לפי חוק זה אשר יתחילו ממועד כניסתו לתוקף ואילך.
מטרת החוק היא תיקון המצב הקיים בכל הקשור – דיני חדלות פירעון ולהביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של חדל פירעון, ובנוסף, לקיים הליכי גבייה השומרים על כבודם של החייבים ולקדם את שילובו מחדש של חדל פירעון שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים.
חוק חדלות פירעון דברי הסבר מראה שקריסה כלכלית אינה עוד "אות קלון" לחייבים. הסתבכות כלכלית היא מצב לא פשוט עבור חדלי פירעון ובני משפחותיהם, מצב שמוביל לא פעם למשברים קשים נוספים.
החוק מודע למציאות הכלכלית שבה אנו חיים, לעובדה שהיום הרבה יותר קל לקבל הלוואות ולא רק מבנקים. היום כל אחד יכול לקחת הלוואה לכל מטרה, ולכן מוצאים את עצמם לא מעט אנשים נורמטיביים "מתגלגלים" ממינוס מינורי בבנק לחובות של מאות אלפי שקלים.
בשנה שעברה כ- 20,000 אנשים נכנסו להליך של פשיטת רגל ומעל 700,000 אנשים, כעשירית מהאוכלוסייה, רשומים כחייבים בהוצאה לפועל. אלו מספרים שרק גדלים מדי שנה.
המחוקק מכיר בתופעה כמכת מדינה של ממש, ומכאן נוצרו השינויים בתחום חדלות פירעון של יחידים ותאגידים.

חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי מציע 4 מסלולים אפשריים

  • צו לשיקום כלכלי בבית המשפט – צו לשיקום כלכלי יכלול תכנית לתשלום החובות של החייב מנכסיו ומהכנסתו השוטפת, וכן ייקבעו הוראות לגבי מהם הנכסים שייכללו בקופת הנשייה והוראות בעניין אופן מימוש נכסי קופת הנשייה. בנוסף, צו שיקום כלכלי יכלול הוראות בדבר תקופת התכנית, אשר בסופה יופטר החייב מחובותיו. החוק החדש קובע ברירת מחדל של 3 שנים לתקופת התשלומים (עורך דין פשיטת רגל).
  • בקשה לחדלות פירעון פתיחת הליכים בסכום נמוך – חייב רשאי לפתוח בהליכי חדלות פרעון גם אם סך חובותיו אינו עולה על 150,000 ₪, בתנאי שהוא נמצא בחדלות פרעון או שהצו יסייע כדי למנוע את חדלות פירעונו (חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי).
  • הסדר חוב – קיימת אפשרות של חייב לבצע הסדר. החידוש המרכזי בעניין זה הוא שנושה יהיה רשאי להציע הסדר חוב גם בלא הסכמת התאגיד, וזאת במקרים בהם התקיימו התנאים להגשת בקשה לצו פתיחת הליכים על ידי נושה. מעבר לכך, הוראות אישור הסדר החוב מפנות להוראות לאישור תכנית לשיקום כאמור לעיל, בכפוף למספר שינויים קלים.
  • הפטר ליחיד נלווה להליכי חדלות פירעון של תאגיד – החוק מאפשר לנהל הליך בתוך הליך, כלומר, לנהל הליך של פשיטת רגל של יחיד, תוך כדי הליך של חדלות פרעון של חברה.

בקשה לחדלות פירעון ופתיחת הליכים

החוק החדש יוצר שינוי בסדר פירעון חובותיו של חדל פירעון לנושים, החוק מחזק את מעמדם של הנושים הלא מובטחים. החוק בעצם מצמצם את הקדימות בפירעון החובות מתוך קופת נכסי החייב שניתנת כיום לנושים החזקים, כלומר, רשויות המדינה והבנקים, וזאת לטובת הנושים הקטנים. החוק מעניק לנושים הקטנים הסדר טוב יותר לגבי היקף הריבית על החובות, באופן שנועד לצמצם את הפערים בין הנושים הקטנים לבין הנושים הגדולים, כמו הבנקים, שמקבלים ריבית גבוהה על חובותיהם.
המימוש המובהק ביותר של הגישה השיקומית בחוק החדש מתבטא בהגבלת משך הליכי פשיטת הרגל בזמן למשך 4 שנים בלבד, הליכי חדלות פירעון אשר אמורים להסתיים בהליך הסדר ,כלומר, קבלת פטור מתשלום יתרת החובות שאין ביכולתו של החייב לפרוע (שיקום כלכלי לעצמאי).

5 שיקים חוזרים ← התראה טרם הגבלת חשבון הבנק
10 שיקים חוזרים ← הודעה על הגבלת חשבון הבנק
על פי חוק לקוח מוגבל או מוגבל חמור רשאי להגיש ערעור על הגבלת החשבון לבית המשפט עד שבועיים לאחר שהשיק העשירי חזר. הבנק מסתיר מידע זה מהלקוח.

בעצם הערעור על הגבלת חשבון הבנק הוא ניסיון לגרוע שיקים ממניין השיקים המסורבים בחשבון הבנק. ישנה חשיבות רבה לכוחן של הטענות הנטענות ולעילת הערעור המוגשת לבית המשפט, רצוי להיוועץ עם עורך דין חדלות פירעון על מנת לבנות עילת ערעור טובה.

מידע נוסף על הליכי ובקשה לחדלות פירעון