fbpx

חובת תום לב בהגבלת חשבון

לקוח מוגבל בחשבון בנקאי הינו לקוח שחזרו לו במהלך 12 חודשים, עשרה שיקים, מהסיבה "אכ"מ" (אין כיסוי מספיק).
לקוחות רבים מתלוננים כי, הבנק מחליט על דעת עצמו ומשיקוליו שלו (תביעות בנקים), מתי לאשר שיק שאמור לחזור מטעמי "אכ"מ" ומתי לא. 
פניה לעורך דין המתמחה בתחום הגבלת חשבון יכולה להביא להגשת ערעור על הגבלת החשבון כאשר יהיה ניתן להוכיח חובת תום לב בהגבלת חשבון והסכמה בין הבנק לבין הלקוח לחריגה ממסגרת האשראי.

חובת תום לב בהגבלת חשבון

הבנק החזיר שיקים ללקוח, בית המשפט אילץ אותם לחזור בהם והורה על ביטול חשבון מוגבל

בחודש נובמבר 2018, נידון תיק בפני השופט אורי גולד כהן שבו העלה לקוח בשם גוטליב טענה חובת תום לב בהגבלת חשבון כנגד בנק הפועלים, שהגביל את חשבונו, ואמר כי היה הסכם "מכללא" עם הבנק שגם אם בתקופה קצרה השיקים שמכובדים חורגים ממסגרת האשראי, הרי שהבנק נהג לכבדם וכך יצר הסכם מכללא.
חובת תום לב בהגבלת חשבון, הלקוח גוטליב טען כי בחודשי אפריל ומאי בנק הפועלים איפשר לו להימצא בסוג של יתרת חובה החורגת ממסגרת האשראי בעשרות אלפי שקלים למשך מספר ימים, עד להפקדת כספים וסילוק החריגה.
גוטליב הוכיח כי בנק הפועלים חייב במועדים שונים חיובים של כרטיסי אשראי ושל שיקים כך גם כשהייתה חריגה במסגרת האשראי.
עורך דינו של הבנק טען מנגד כי לא היה הסכם קבוע אך הודה שהבנק במקרים נקודתיים ועל פי שיקול דעתם של נציגי הבנק, כיבדו שיקים שחרגו ממסגרת האשראי אבל לא  הייתה הסכמה כללית וגורפת לגבי כל השיקים (מומלץ לקרוא גם על – חשבון בנק מוגבל).
השופט עיין בדפי החשבון שאותם הציג גוטליב וראה שאכן הבנק כיבד דרישות תשלום ושיקים גם כאשר החשבון היה במצב חריגה ממכסת האשראי שניתנה לאותו לקוח.

חובת תום לב בהגבלת חשבון - פסיקת בית המשפט

בית המשפט פסק באותו מקרה כי הבנק פעל בחוסר תום לב אשר מהווה עילה לביטול השיקים שהוחזרו על ידי הבנק ממספר השיקים שהובילו להגבלת החשבון. בית המשפט מסר כי אכן היה הסכם מכללא בין הלקוח לבין הבנק מכח התנהגות הבנק.

סעיף 10(א)(3) לחוק שיקים ללא כיסוי קובע:
"ללקוח היה יסוד סביר להניח שהיתה חובה על הבנק לפרוע את השיק, אם בשל כך שהיתה יתרה מספקת בחשבון, או שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם אתו".
הבנק יכול לנצל את תמימותו של הלקוח, שאין לו ידע וניסיון בדיני חדלות פירעון ובנקאות.
במצב בו חשבון מוגבל של אדם מהשורה ומתחילים לחזור שיקים רבים נוספים, יכול אותו אדם להגיע למצב שהוא בפשיטת רגל. בעקבות זאת יכול להיגרם לאותו לקוח חסימה מלפתוח חשבון בבנקים אחרים ובעל כורחו יישאר ללא יכולות לנהל חיי כלכלה תקינים.
פניה אל עורך דין מנוסה, יכולה להביא להגשת ערעור על הגבלת החשבון ובקשה מהירה כי כל ההליכים בנושא הגבלת החשבון יעוכבו עד שתהיה החלטה של בית משפט. 
עיכוב הגבלת החשבון, חשוב מאוד ללקוח, שכן הוא יכול להמשיך לעבוד רגיל בחשבון ולא חלות עליו כל הגבלות.

לפיכך, בכל מקרה שלקוח מקבל הודעה שמספר שיקים חזרו בחשבון, עליו לפנות לעורך דין שיעכב את הגבלת החשבון.
בבקשה פשוטה ניתן לעכב את ההליכים למנוע התמוטטות עסקו של אדם, מה שיכול להביא אותו לכדי פשיטת רגל.

חשוב לצלם את דף החשבון ואת השיקים שלא כובדו, שכן לאחר הגבלת החשבון, הבנק חוסם את חשבון הבנק של הלקוח ולא מאפשר לו גישה לחשבון מהאינטרנט.

לקביעת פגישת ייעוץ משפטי בנושאי תביעות בנקים וחשבונות מוגבלים – לחצו פה.