fbpx

מה זה חדלות פירעון ?

מה זה חדלות פירעון ? זה מצב שבו אדם אינו יכול לפרוע את חובו לנושים במועד תשלום החובות, או שהתחייבויותיו הכספיות לבעלי החוב, לרבות התחייבויות תשלום בעתיד, כגון שקים דחויים, עולות על שווי נכסיו.
בדרך כלל אנשים מגיעים למצב של חדלות פירעון כאשר השתמשו בשימוש שוטף של אשראי, או בהלוואות  מהבנק וכיום אינם יכולים להחזיר לבנק את מלוא הסכום שנלקח.

אז מה זה חדלות פירעון ? כל זאת במאמר הבא.

מה זה חדלות פירעון

חוק חדלות פירעון מחלק את החייבים לשניים

חודש ספטמבר 2019, נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018. 
חוק זה מביא עמו חידושים רבים, כפי שנראה בהמשך, ונועד להסדיר את פירעון חובותיו של אדם או תאגיד, הנמצא במצב כלכלי בו אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם(מאמר בנושא חדלות פירעון – גלובס), או שהתחייבויותיו, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו.   
לחוק דנן מספר מטרות מוגדרות: להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב, ולקדם את שילובו מחדש של חייב במרקם החיים הכלכליים.
החוק מחלק את החייבים לשניים, חייבים אשר התנהלותם הכלכלית לקתה בחסר  או שנקלעו למצב כלכלי גרוע בעל כורחם – בשל סיבות אשר אינן תלויות בהם, כגון מחלה או פיטורין לבין סוג אחר של חייבים אשר מנסים לנצל את הליך פשיטת הרגל לרעה, כגון ניסוי למעשי מרמה או הונאה. 
סף הכניסה להליכי חדלות פירעון, אשר נקבע על סך של 50,000 ₪ .
אם החוב של אדם כלשהו עולה על 50,000 ₪  ופחות 150,000 ₪ התיק התנהל בלשכת ההוצל"פ הנמצאת בעיר מגוריו.
אם החוב שאם כלשהו עולה על 150,000 ₪ התיק יתנהל בביהמ"ש השלום הקרוב למקום מגוריו. 

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הופך את ההפטר לחלק מובנה מהתהליך ומאפשר לרוב המכריע של החייבים להיכנס לתהליך של תשלום ושיקום, במסגרתו החייבים יקבלו הפטר תוך שנה וחצי – יתרת חובם תימחק, והם יוכלו לחזור לחיים כלכליים פעילים.

מטרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מטרת החוק הינה לאפשר בחדלות פירעון של יחיד, כי יינתן הפטר ליחיד בהליכי חדלות פירעון תוך אפשרות שיקומו הכלכלי.
עדיף שהגשת בקשה עבור שיקום כלכלי תעשה על ידי עו"ד מנוסה, שידע להעריך בשלב ההגשה את סיכומי השיקום הכללי.
לדוגמא: אם לאדם בעלות על נכס, אזי יש לחשב את הסכום שידרשו הנושים כדי שאותו אדם לא יאלץ למכור את ביתו.
מתוך ראיה קדימה עדיף לאדם להיכנס להליך חדלות פירעון במקום לעמוד מול הבנקים ושאר בעלי החוב שיפעלו כנגדו בעיקולים ובשאר הליכים שאינם נעימים. כגון עיכוב רישיון, עיכוב דרכון, והגבלות בבנקים.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם