fbpx

מי זכאי ורשאי לפתוח בהליכי פשיטת רגל?

בשנים האחרונות עולות בהתמדה מספר הפניות הנעשות לבתי המשפט עם בקשה לפשיטת רגל. על פי הנתונים של כונס הנכסים הרשמי, בשנים האחרונות מוגשות קרוב ל-20 אלף בקשות חדשות לפתיחת הליכי פשיטת רגל מדי שנה ומתנהלים במקביל כ-65 אלף תיקי פשיטת רגל פעילים.
פשיטת רגל היא הליך חדלות הפירעון של אדם יחיד, שכיר או עצמאי.
זהו מצב משפטי שבו אדם מצהיר שאין ביכולתו לעמוד בתשלום חובותיו ועל כן הוא או נושיו פונים לבקש הכרה בכך מהרשויות. על מנת לזכות בהכרה זו, להתחיל בהליכים ולזכות במתן צו הפטר המיוחל, יש צורך לעמוד בקריטריונים שונים הקבועים בדין.
החל מספטמבר 2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש אשר קובע תנאי סף עדכניים להגשת בקשה לפתיחת הליכים וכן לקבלת הפטר בסופו.
בשורות הבאות נפרט מהי פשיטת רגל על פי החוק החדש וכן, מי זכאי לפשיטת רגל.

מי זכאי לפשיטת רגל

מהי פשיטת רגל לאדם פרטי?

הליך פשיטת רגל ליחיד נועד להסדיר מצבים של חדלות פירעון של אדם שהוא יחיד, שכיר או עצמאי – עוסק פטור או מורשה.
כלומר, מי שעסקו אינו מאוגד כחברה או שותפות. בעבר, הליכי פשיטת רגל לאדם פרטי והליכי חדלות פירעון לתאגידים הוסדרו בחקיקה נפרדת, כיום מצויים שניהם תחת קורת גג אחת – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
מטרת החוק – להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב, להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים ולקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכליים.

מי רשאי לפתוח בהליכי פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל ליחיד יכול להיפתח ביוזמת הנושים, או החייב עצמו.
אלה הן הדרכים שבהן ניתן לפנות לקבלת צו פתיחת הליכים:

  • בקשה לצו לפתיחת הליכים ליחיד שסך חובותיו עולה על 150,000 ₪ – תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל לאדם פרטי).
  • בקשה לצו לפתיחת הליכים של יחיד שסך חובותיו אינו עולה על 150,000 ₪ – תוגש לרשם ההוצאה לפועל.
  • בקשת הנושה לצו לפתיחת הליכים – תוגש לבית המשפט.

מהם תנאי הזכאות לפתיחה בהליכי פשיטת רגל?

זכאי להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי חייב (אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור) אשר עומד בתנאים הבאים:

  • נמצא במצב של חדלות פירעון או שקבלת הצו תסייע לו שלא להגיע למצב זה (חוק שיקום כלכלי).
  • הוא בעל זיקה לישראל, לפי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
  • מרכז חייו, בזמן הגשת הבקשה, הוא בישראל.
  • מרכז חייו בחצי השנה שלפני הגשת הבקשה, היה בישראל.
  • הוא מנהל עסק בישראל בזמן הגשת הבקשה.
  • יש לו נכס בישראל בזמן הגשת הבקשה (פשיטת רגל).

הגשת הבקשה לגורם המתאים תלויה בגובה החוב – בחובות בסכום של בין 50,000 ₪ ל-150,000 ₪ החייב יפנה בבקשה מתאימה להוצאה לפועל. חייב שחובותיו עולים על 150,000 ₪ יפנה אל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

פנייה אל עו"ד פשיטת רגל מנוסה בהליכי חדלות פירעון יכולה להביא לכך שעו"ד ידע לתכנן את ההליך בצורה כזאת, שהחייב ישלם כמה שפחות כספים לנושים.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם