fbpx

עיכוב הליכים בפשיטת רגל

זקוקים לייעוץ משפטי מקצועי ?

השאירו פרטים  ואחד המתמחים שלנו יצרו עמכם קשר
למתן פגישת ייעוץ משפטי 

עיכוב הליכים בפשיטת רגל

האם לפי החוק החדש של שיקום כלכלי ניתן לעכב הליכים בעת פשיטת רגל

עיכוב הליכים בפשיטת רגל הינו אחד היתרונות המרכזיים בהליכי פשיטת רגל. לאחר שהוגשה בקשה לפתוח הליכים, וניתן צו כינוס, הנושים אינם יכולים לנקוט כנגד החייב הליכי גבייה מטעם לשכת הוצאה לפועל, המפרים את שגרת חייו ומונעים ממנו לנהל אורח חיים תקין. 

על פי פקודת פשיטת הרגל, החוק הישן, במסגרת הליך פשיטת רגל, עם מתן צו כינוס הנכסים, מורה בית המשפט על עיכוב כל ההליכים המנהלים נגד החייב, כגון: הגשת תביעה, הליכי הוצאה לפועל, ואמצעי אחר על פי הדין המנהל נגד החייב. בנסיבות מיוחדת רשאי בית המשפט לעכב הליכים גם טרם מתן צו כינוס, כדי להשהות הליכי הוצאה לפועל או לעכב תביעה משפטית שמתנהלת כנגד החייב (ס' 22 לפקודת פשיטת הרגל). 

הגשת בקשה לשיקום כלכלי בעת עיכוב הליכים בפשיטת רגל

אך לעומת החוק הישן, על פי החוק החדש, חוק חדלות פירעון החדש ושיקום כלכלי, הגשת הבקשה למתן צו כינוס ליחיד בעל חוב הנמוך מ- 150,000 ש"ח – ינוהלו על ידי מערכת ההוצאה לפועל של רשות האכיפה והגבייה.
הליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חוב מעל 150,000 ש"ח – ינוהלו על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים.
הליכי חדלות פירעון של תאגידים – ינוהלו על ידי בית המשפט המחוזי.

לפיכך האם לפי החוק החדש של פשיטת רגל ניתן לעכב הליכים ?

כן, הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון אינה מקפיאה את ההליכים באופן אוטומטי, עפ"י ס' 120 לחוק החדש.
החייב רשאי לפנות בבקשה לעיכוב הליכים בפשיטת רגל עד למתן צו פתיחת הליכים לגורם אצלו מתנהל ההליך בית משפט, הוצאה לפועל, המרכז לגביית קנסות וכיו"ב או לפנות לגורם שדן בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון בבקשה ולהורות על עיכוב הליכים בפשיטת רגל עד למתן הצו לפתיחת הליכים.

זקוקים לייעוץ משפטי מקצועי ?

השאירו פרטים  ואחד המתמחים שלנו יצרו עמכם קשר
למתן פגישת ייעוץ משפטי 

עמודי האתר
נושאים באתר
מאמרים נוספים
עיכוב הליכים בפשיטת רגל
עיכוב הליכים בפשיטת רגל

פשוט רגל, הגיש בחודש ינואר 2015 בקשה עבור צו כינוס נכסים בפשיטת רגל ולהכרזת התחלת תהליכי פשיטת רגל, כאשר הצהיר על 26 נושים בסכום חובות כולל העולה על 5,230,000 ₪.

קרא עוד »
זכויות עובדים בהקפאת הליכים ובעת פירוק חברה
זכויות עובדים בהקפאת הליכים ובעת פירוק חברה

זכויות עובדים בהקפאת הליכים ובעת פירוק חברה לא אחת מגיעות חברות לשלב של חדלות פירעון הן בדרך של הקפאת הליכים והן בדרך של פירוק חברה וזאת כאשר אין בקופתן תזרים מזומנים המאפשר פעילות שוטפת ותשלום משכורות לעובדים, לרבות הבטחת זכויות בסיסיות כמו , דמי הבראה וזכויות סוציאליות נוספות המוסדרות במסגרת חוקי העבודה השונים

קרא עוד »
בקשה להקפאת הליכים
בקשה להקפאת הליכים

בקשה להקפאת הליכים במרבית המקרים שבהם חברה אינה מצליחה לעמוד בהתחייבויותיה והופכת לחדלת פירעון, לא נותר ברירה אלא להתחיל בהליך פירוק

קרא עוד »
× דברו איתי ב-whatsapp