fbpx
עיכוב הליכים בחדלות פירעון

עיכוב הליכים

לקביעת פגישת ייעוץ משפטי השאירו פרטים

עיכוב הליכים בחדלות פירעון, פש''ר שיקום כלכלי והקפאת הליכים

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, מסדיר את הליך חדלות הפירעון כנגד חייבים. ייעודו של החוק והתקנות הרלוונטיות, היא להסדיר את האופן שבו מתמודדים עם חייבים שהוגדרו חדלי פירעון, כאשר חדלות פירעון מוגדרת כך בחוק: "מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פרעונים הגיע ובין אם לא, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו". 
כלומר, עסקינן במצב שבו ישות משפטית (בין אם אדם פרטי או חברה) לא יכולים לשלם את כלל חובותיהם, כיוון שסכום החובות עולה על סכום נכסיהם. 
הדבר החשוב הראשוני הוא הקפאת הליכים המשפטיים כנגד החייב.
החוק מסדיר בעיקר את נושא הקפאת ההליכים המשפטיים כנגד תאגיד וכנגד אדם יחיד.
העיקרון הבסיסי הוא, שמרגע שאדם או חברה הוכרזה כחדלת פירעון, יש להקפיא את כל ההליכים, ומתנהל בעניינה הליך שיקום כלכלי. 
סעיף 29 לחוק חדלות פירעון,  מסדיר את הנושאים העיקרים הנוגעים להקפאת הליכים כנגד חברה, מרגע שניתן נגדו צו פתיחת הליכים. אין אפשרות לפתוח בהליכי גבייה של חובות עבר של חברה שטרם הושלמה גבייתם.
ציטוט : "הקפאת הליכים נגד התאגיד משמעה כי –
(1)  לא יהיה ניתן לפתוח הליכי גבייה של חובות עבר נגד התאגיד או להמשיך בהליכי גבייה שטרם הושלמו; לעניין זה, יראו הליך גבייה כהליך שהושלם, לגבי נכסים – בקבלת מלוא התמורה בעד מכירתם בידי הנושה, ולגבי עיקול חוב – בתשלום החוב לנושה;
(2)  לא יהיה ניתן לפתוח או להמשיך בכל הליך משפטי נגד התאגיד, אלא באישור בית המשפט שנתן את הצו לפתיחת הליכים; אישור כאמור יינתן אם מצא בית המשפט כי מתקיימים טעמים מיוחדים שיירשמו, הנוגעים לטבעו או מורכבותו של ההליך המשפטי או לניהולו היעיל, שבשלהם ראוי לנהל את ההליך המשפטי בנפרד מהליכי חדלות פירעון"; 
הקפאת הליכים נגד חייב, אדם יחיד סעיף 121(3) לחוק, קובע כי עם מתן צו פתיחת הליכים כנגד חייב יחיד (אדם פרטי), אחת הפעולות הראשונות שייעשו היא הקפאת הליכים המשפטיים שבעניינו. ציטוט:
עם מתן צו לפתיחת הליכים.
(3)  יוקפאו ההליכים נגד היחיד לפי הוראות פרק ה': הקפאת הליכים, לחלק ב', בשינויים המחויבים, ואם הוטלו הגבלות על היחיד במסגרת הליכי גבייה – ההגבלות בטלות;

חוק הקורונה החדש שמסייע לבעלי חובות ועסקים

בשל התפשטות נגיף הקורונה, הוטלו בישראל מאז חודש מרץ 2020 הגבלות שונות שהקשו עד מאוד על פעילותם של עסקים.
החוק החדש, שנכנס לתוקף ביום 1.3.21, הביא בחשבון כי צפויה עלייה בהיקף החייבים – תאגידים ויחידים – שיתקשו ומתקשים כבר כעת לעמוד בהחזר החוב שלהם, בעיקר לבנקים.
בשל כך, החוק מציע מספר הסדרים שנועדו להתמודד עם מציאות זו.
על-פי החוק החדש, יוכלו חייבים לקבל עד ארבעה חודשים של עיכוב הליכים, אולם בשונה מהליך חדלות פירעון, לא ימונה נאמן לחייבים והם ימשיכו לנהל את ענייניהם הכספיים השוטפים בעצמם, בכפוף למגבלות ההסדר.
לכן לא ניתן יהיה לפתוח נגד יחיד בהליכי גבייה של חובות עבר, לא ניתן יהיה לשעבד נכסים שלו לשם הבטחת חובות עבר, לא ניתן יהיה להטיל עיקול על נכסיו וככלל, לא ניתן יהיה לפתוח או להמשיך בהליכים משפטיים נגדו ועוד. 
יחיד שנקלע לחובות בשל הקורונה יוכל להמשיך לקבל אליו את משכורתו ולשלוט בחשבון הבנק שלו. בתאגידים – מנהלי החברה יישארו בתפקידם (שאלות ותשובות על הליך עיכוב ההליכים).
אולם, במקרים הללו החייב ילווה ביחידים ובתאגידים על ידי מנהל הסדר, שיסייע להם בגיבוש הסדר החוב ויפקח על עמידתם במגבלות שלהם. הוא ינהל את הליך גיבוש הסדר החוב, תוך שהוא מחויב להיפגש עם היחיד, ולקיים ישיבת הסדר משותפת עם היחיד והנושים. אם הגיעו להסדר מוסכם – יועבר ההסדר לאישור בית המשפט.
אם לא הגיעו הצדדים להסכמה – ההליך עובר למסלול הרגיל של החוק לאישור הסדר חובות.
כמו כן, יחיד שאין לגביו צו לפתיחת הליכים רשאי להגיש לבית המשפט בתקופה הקובעת, בקשה לעיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר חוב עם בעלי החוב. 
עיכוב ההליכים יהיה לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, בית המשפט רשאי להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות שלא יעלו המצטבר על 30 ימים.
אם מצא כי יש במהלכן סיכוי סביר להשלמת אישור הסדר החוב בידי בעלי החוב.
בית המשפט יורה על עיכוב הליכים נגד יחיד, אם מצא שמתקיימים כל אלה:

  1. עיכוב ההליכים נדרש לשם גיבוש הסדר החוב.
  2. אין חשש סביר שעיכוב ההליכים יפגע פגיעה מהותית בנכסיו הקיימים של היחיד.
  3. לגבי יחיד המנהל עסק- אין חשש סביר שהפעלת העסק בתקופת עיכוב ההליכים תפגע בנושים, ויש אמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת העסק עד אישור הסדר החוב.

יש להתייעץ עם עו"ד הבקיא בהליך חדלות פירעון כדי שהבקשה להסדר חובות תוגש כנדרש, ויינתן עיכוב הליכים. הליך זה יכול להביא להסדר חובות כאשר הנושים יסכימו "לקצץ" את סכום החובות כדי להימנע מהליך של שיקום כלכלי (פשיטת רגל).

לסיכום - עיכוב הליכים משפטיים

הקפאת הליכים משפטיים היא אחד השלבים הראשונים הננקטים כנגד החייב (חברה או אדם פרטי),
כאשר ניתן כנגדו צו פתיחת הליכים. חייב המעוניין לבדוק כיצד ניתן לקבל הקפאת הליכים ועיכוב הליכים במקרה שלו,
מוזמן להתייעץ עם עו"ד שיקום כלכלי או פירוק חברה.

מידע נוסף על עיכוב הליכים
הכרעה בתביעת חוב
הכרעה בתביעת חוב

הכרעה בתביעת חוב, תביעות חוב מוגשות לבית המשפט במחוז בו מתנהל תיק חדלות הפירעון, כאשר כל תביעת חוב מתבררת על ידי הנאמן הממונה לטפל בתיק.

קרא עוד »
תביעות קורונה
תביעות קורונה

מגפת הקורונה יצרה מצב חדש שבו עתיד העסקים לוט בערפל. יש להתנהל בחוכמה כאשר מנסים להסדיר את החוב מתוך ראיה קדימה

קרא עוד »
הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם