fbpx

פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון

המילים פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון נשמעות מאיימות ומרתיעות. מסתבר בדיעבד כי כל מי שעובר את ההליך מגלה ש"השד לא כל כך נורא". 
ישנם מקרים שבהם נושים מנסים להלחיץ את בעל  או בעלי החברה, ומגישים כנגד החברה שלהם בקשה עבור פירוק חברה.
הנושים יודעים שכאשר מגישים בקשה לפירוק כנגד חברה, עניין זה נרשם בכל מערכות המידע הפיננסיות, מה שעלול להביא לנזק בלתי הפיך לחברה.
לא צריך להילחץ, ישנם מס' דרכים להתמודד עם בקשה לפירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון וברוב המקים להביא למחיקתה ולדרוש הוצאות מהנושים שהגישו את הבקשה לפירוק.

פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון

ישנם כמה סוגי הליכי פירוק חברה לפי החוק החדש

 1. פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון בידי ביהמ"ש (חוק החברות) – במקרים שבהם ביהמ"ש מצא שיש לפרקה מן הצדק והיושר; אם לא התחילה בעסקיה בתוך שנה מרישומה או קיבלה החלטה מיוחדת על פירוק.
 2. פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון מרצון (חוק החברות) – עפ"י החלטת החברה ובניהולה כל עוד הדירקטורים הגישו תצהיר על יכולת הפירעון של החברה. הנאמן ממונה על ידי החברה.
 3. חיסול ושיקום חברה (חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי) – בנסיבות של חדלות פירעון או כדי להימנע ממנה. החוק הקובע בעניין זה הינו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שחוקק בשנת 2018 ונכנס לתוקף ביום 15.9.2019.
  ביהמ"ש המוסמך – ביהמ"ש המחוזי שבאזור שיפוטו מצוי משרדה הרשום של החברה או מקום עיסוקה העיקרי או נכסיה.

הזכאים להגיש בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון 

 1. נושה- כאשר יש לו חוב פסוק כנגד החברה למעלה מ 50,000 ₪ .
 2. היועץ המשפטי לממשלה – כאשר הפעילות של החברה אינה חוקית ויש עניין ציבורי לכך.

תוצאות הגשת בקשת פירוק חברה לפי החוק החדש:

בקשת עיכוב הליכים – אם התבקש צו לפתיחת הליכים, והיה הליך תלוי ועומד בבית המשפט/בביה"ד לענייני עבודה כנגד אותה חברה, ניתן לבקש עיכוב הליכים מבית המשפט (עורך דין פשיטות רגל). 

הגשת התנגדות –אדם שעלול להיפגע ממתן הצו רשאי להגיש התנגדות. 

איסור ביצוע עסקאות חריגות.

סעדים זמניים לפי החלטת ביהמ"ש – איסור ביצוע עסקאות מסוימות או חלוקה; מינוי נאמן; איסור פירעון חובות עבר. הסעד יינתן עד 30 יום ויכול להיות מוארך לעוד 30.

דיון בבקשה – בהקדם האפשרי, ותינתן החלטה בהקדם האפשרי (חוק שיקום כלכלי).

החלטות אפשריות של ביהמ"ש : שיקום כלכלי של התאגיד – בתנאים: 

 1. סיכוי סביר לשיקום התאגיד.
 2. אין חשש שההפעלה תפגע בנושים.
 3. יש אמצעים למימון ההפעלה.
 4. פירוק התאגיד.

יתרונותיו של הפירוק מרצון

 • סיום החובות החוקיות של חברה – גם חברה שאינה פעילה מחויבת על פי חוק בשליחת דוחות שנתיים ותשלום אגרה לרשם החברות ועלולה לשאת בקנסות ועיצומים כספיים וכן בסנקציות על בעלי השליטה בה אם אינה מבוצעת את המוטל עליה. לפיכך, פירוק חברה שכזו מרצון טומן בחובו יתרונות רבים עבור בעליה.
 • קיזוז הפסדים – אם החברה צברה הפסדים כדוגמת אבדן השקעה במניות או הלוואת בעלים, ניתן לקזז את ההפסדים הללו כנגד רווחי הון אחרים של בעלי המניות כדוגמת רווחים בשוק ההון או הכנסות מריביות ודיבידנדים.

התנגדות לבקשת פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון

 1. באם הוגשה כנגד חברה שבבעלותך בקשה לפירוק, יש להתנגד מידית לבקשה. ביהמ"ש קובע מועד דיון לחצי שנה לערך מיום בקשת ההתנגדות (מדריך להגשת בקשה לחדלות פירעון בהוצאה לפועל)
 2. ניתן בדיון לבטל את הבקשה לפירוק .בשל כך יש להתייעץ עם עוד מומחה לפירוק חברה שינחה את החברה כיצד להכין את ההתנגדות.
 3. העובדה שנקבע דיון לעוד חצי שנה מאפשרת לחברה להמשיך לפעול שלא תחת תנאי חדלות פירעון והגבלות.

 

מעוניינים בייעוץ משפטי לפני פירוק חברה ? לקביעת פגישתייעוץ ראשוני – לחצו פה.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם