fbpx

פשיטת רגל לצאת לדרך חדשה

הרבה אנשים חוששים מהליך פשיטת רגל וצמד המילים הללו גורמים להם לשקשק ולחשוש.
אך ישנם המון יתרונות בהליך פשיטת רגל:

1. הפסקת מרדף הנושים – נחסך מהחייב כאב הראש הטורדני והמציק אשר כרוך בניהול תיקים מול נושים רבים.
2. הקפאת הליכים משפטיים ועיכוב כל הליכי ההוצאה לפועל.
3. ביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה.
4. ניתן לקבל אישור לניהול עוסק מורשה.
5. ניתן לפתוח חשבון בנק ולהתנהל עם כרטיס אשראי.
6. אין אפשרות לעקל משכורת.
7. ניתן לצאת לחו"ל בהעמדת 2 ערבים עד לחזרה לישראל.
8. ישנו תאריך יעד שבו מתבטלים החובות ומתחילה תקופה חדשה בחיים ללא מועקת החובות.
9. אפשרות לקבל הפטר בעת פשיטת רגל מכל החובות ובכך לפתוח דף חדש בחיים.

פשיטת רגל לצאת לדרך חדשה

פשיטת רגל לצאת לדרך חדשה לפי החוק החדש

מיום 15.9.19, נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון (פשיטת רגל) חדש, לפיו יש לשקם את אלו שנקלעו לחובות ולפשיטת רגל. 
החוק קובע כי קריסה כלכלית אינה "אות קלון", אלא "תאונה כלכלית". ההסתבכות הכלכלית היא אירוע קשה וטראומתי עבור החייבים ובני משפחותיהם, שמוביל לא פעם למשברים לא פשוטים גם בתחומי חיים נוספים.

החוק החדש מאפשר לחייבים להסדיר את החוב בצורה נוחה שמאפשרת להם לנהל רמת חיים סבירה. החייבים יעברו השתלמות בהתנהלות כלכלית שתאפשר להם להתנהל בעתיד בצורה מבוקרת מבלי להיכנס לחובות (חוק חדלות פירעון ושיקום כלילי החוק שישפיע על מאות אלפי ישראלים – מאמר מישראל היום).

מתכונת ניהול הליכי פשיטת רגל על פי החוק החדש

בדיקת תביעות החוב
בתוך 6 חודשים ממועד צו הכינוס על המנהל המיוחד לבדוק את תביעות החוב שהוגשו כנגד החייב ולהחליט אם לאשרן באופן מלא או חלקי או לדחותן.
בדיקת תביעות החוב מאפשרת להגדיר את היקף החובות שעל החייב להתמודד עמו במסגרת הליך פשיטת הרגל ובאופן זה מספקת נתון חשוב המאפשר לבנות את תכנית חוק חדלות פירעון החדש הראויה ומתאימה בנסיבות העניין.

קיימים מקרים רבים שבהם בעלי חוב אינם מגישים תביעת חוב והחוב שלהם נמחק, אין להם אפשרות לתבוע אותו שוב. כאשר בודקים את תביעות החוב מבטלים כל ריבית חריגה או הוצאות מיוחדות שנלווים לחוב המקורי.

הגשת תכנית חדלות פירעון
בתוך 15 חודשים ממועד צו הכינוס על המנהל המיוחד להגיש את תכנית הפירעון של חובות החייב לבית המשפט. תכנית הפירעון תציע בדרך כלל, בהתאם ליכולתו של החייב, כי כנגד תשלום של 10% – 20% מהחוב ימחקו כל החובות של החייב.

ליצירת קשר וקבלת מידע נוסף על הליכי פשיטת רגל וטיפול בתיק פשיטת רגל – לחצו כאן