פשיטת רגל עורך דין

פשיטת רגל

 

 : יתרונות פשיטת רגל

  • הפסקת כל ההליכים המשפטיים כנגד מגיש בקשת פשיטת רגל
  • ביטול כל ההגבלות על רישיון הנהיגה.
  • אפשרות לפתוח חשבון בנק וקבלת כרטיס אשראי
  • אף בעל חוב לא יכול לעקל את המשכורת.
  • קיימת אפשרות לצאת לחו"ל בתנאי של העמדת שני ערבים עד לחזרה לישראל.
  • ניתן לנהל עסק במסגרת עוסק מורשה.
  • קבלת הפטר מכל החובות תוך שנה וחצי ופתיחת דף חדש בחיים. 

 

הליכי פשיטת רגל עד להפטר כל החובות 

רצוי להגיש הליך זה בליווי ייעוץ משפטי ממשרד המכיר את ההליך ובקיא בו על כל פרטיו.

בחירה בלווי נכון יגרום לחיסכון בזמן ניהול ההליך וחיסכון בכספים ותקל להגיע להסדר חובות.

תחילה יש לבחון שההליך המתאים הינו אכן הליך פשיטת הרגל, בדרך כלל מי שמגיע אל פשיטת רגל עורך דין אין לו נכסים ולכן אין לו ממה להיפרד, והוא עושה זאת על מנת לקבל הגנה על עיכוב הליכים משפטיים המתנהלים נגדו ופתיחת דף חדש בעתיד.

 

כל תיקי פשיטת הרגל מתנהלים ב. לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל, בית המשפט יכול להחליט אם ליתן צו כינוס אם לאו.

אם לא ניתן צו כינוס, ההליך מסתיים כבר באותה עת; אם ניתן הצו, התיק עובר לשלב הבא.

פעולתו של צו הכינוס היא לעכב את כל ההליכים המשפטיים התלויים ועומדים נגד החייב, לרבות הליכי הוצאה לפועל.

משניתן צו כינוס, חלות על החייב מגבלות רבות, כגון איסור פעילות כלכלית מסוגים שונים.

המגבלות נועדו להבטיח שהחייב לא יצבור חובות נוספים. לרוב, החייב גם מחויב לשלם לכונס הרשמי סכום חודשי שאותו קובע בית המשפט ומנוע מלצאת את גבולות ישראל.

השלב שלאחר מתן צו כינוס הוא ההכרזה על פשיטת רגל.

קיים שיקול דעת לבית המשפט אם להכריז על חייב, שניתן לגביו צו כינוס, כפושט רגל.

משניתן צו פשיטת רגל, מגיעים ללב-לבו של ההליך: איסוף נכסי החייב מחד וחלוקתם לנושיו מאידך.

אופן חלוקת נכסי החייב מבוסס על שני עקרונות: עקרון העדיפות ועקרון השוויון. עקרון העדיפות קובע כי קיימות קטגוריות חוב שונות בעלות דרגה שונה. בעדיפות ראשונה נמצאים החובות לנושים מובטחים, דהיינו מי שהבטיחו את חובם באמצעות.

לאחר מכן נמצאות הוצאות ניהול הליכי פשיטת הרגל. קטגוריית החוב הבאה בסדר העדיפויות היא החובות בדין קדימה, אשר כוללים חוב בגין שכר עבודה, חוב בגין ניכוי במקור משכר עבודה, מיסים מוניציפאליים וממשלתיים, דמי שכירות וחוב מזונות.

לאחר החובות בדין קדימה באים יתר החובות. עקרון השוויון קובע כי לגבי הנושים באותה דרגת עדיפות, החלוקה תתבצע בצורה פרופורציונאלית לשיעור הנשייה שלהם מתוך כלל החובות באותה דרגה.

לרוב, נכסיו של חייב שנמצא בחדלות פירעון כלכלית אינם מספיקים כדי לשלם לנושים הרגילים שום חלק מנשייתם; פעמים רבות, אין בהם די כדי לשלם דבר לנושים בדין קדימה; במקרים חמורים, הם אינם מספיקים אף כדי לכסות את הדרגה הראשונה, החובות המובטחים.

הליך פשיטת הרגל מגיע לקצו בצו הפטר.

ההפטר ניתן לחייב כאשר בית המשפט השתכנע שכל מה שניתן היה לשלם לנושים שולם או כי אין תועלת בהמשך ההליכים. משניתן צו הפטר נמחקים חובות העבר ומוסרות ההגבלות שהוטלו על החייב.

 

 

 

 

 

 

 

שלבי הליך פשיטת הרגל :

 

השלב הראשון הינו איסוף חומר והגשת בקשה מפורטת לכונס הנכסים הרשמי.

בהסתמך על הבקשה כונס הנכסים נותן צו כינוס נכסים לנכסי פושט הרגל, וביהמ"ש ממנה מנהל מיוחד לטיפול בתיק בהתאם לנתונים יקבע סכום לתשלום חודשי לקופת פשיטת הרגל שהצטבר בקופה יחולק בין כל הנושים בסיום ההליך.

כאשר ניתן צו הכינוס, משמע שניתן עיכוב הליכים על כל ההליכים הקיימים כנגד פושט הרגל – ביטוח עיקולים, ביטול כל הגבלה על רישיון הנהיגה, ביטול עיקול משכורת וכו'.

ממתן צו הכינוס הנושים מגישים תביעת חוב למנהל המיוחד תוך 6 חודשים לבדיקתו.

לאחר ההכרעות בתביעות החוב מתקיימת אסיפת נושים על מנת להגיע להסדר בין פושט הרגל והנושים.

השלב האחרון הינו הגשת בקשה להפטר חובות. חייבים בהליכי פשיטת רגל שואפים לסיים את ההליכים בעניינם בקבלת צו הפטר.

צו זה מהווה למעשה מחיקה של חובות פושט הרגל ומעניק לפושט הרגל את האפשרות המיוחלת "לעמוד על רגליו" מבחינה כלכלית ולפתוח "דף חדש".

צו זה ניתן לפושט הרגל על ידי בית המשפט המחוזי וזאת לאחר שהוכיח כי הוא השיב לנושים את מלוא הסכום אשר היה ביכולתו לשלם.

 

אנו ממליצים לכם לקרוא גם על עורך דין פשיטת רגל מומחה לדיני פשיטת רגל