פשיטת רגל - יתרונות הליך פשיטת רגל

 

1. הפסקת מרדף הנושים- נחסך מהחייב כאב הראש הטורדני והמציק אשר כרוך בניהול תיקים מול נושים רבים.

2. הקפאת ההליכים משפטיים ועיכוב כל הליכי ההוצאה לפועל.

3. ביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה.

4. ניתן לקבל אישור לניהול עוסק מורשה.

5. ניתן לפתוח חשבון בנק ולהתנהל עם כרטיס אשראי.

6. אין אפשרות לעקל משכורת.

7. ניתן לצאת לחו"ל בהעמדת 2 ערבים עד לחזרה לישראל.

8. ישנו תאריך יעד שבו מתבטלים החובות ומתחילה תקופה חדשה בחיים ללא מועקת החובות.

9. אפשרות לקבל הפטר מכל החובות ובכך לפתוח דף חדש בחיים.

 

הרפורמה בהליך פשיטת רגל - ההפטר קרוב מתמיד

תחילת חודש ספטמבר 2013 נפל דבר בעולם פשיטת הרגל.
הכונס הרשמי החל להנהיג מתכונת עבודה חדשה על פי רפורמה שהותוותה על ידו בתחום פשיטת הרגל.

מטרתה של הרפורמה היא ליעל את הליכי פשיטת הרגל באופן שיקדם הן את עניינם של החייבים המעוניינים להסדיר את חובותיהם ולקבל הפטר והן את עניינם של הנושים המעוניינים להיפרע מאותם חייבים.

 

מתכונת ניהול הליכי פשיטת רגל על פי הרפורמה

 

בדיקת תביעות החוב

בתוך 9-12 חודשים ממועד צו הכינוס על המנהל המיוחד לבדוק את תביעות החוב שהוגשו כנגד החייב ולהחליט אם לאשרן באופן מלא או חלקי או לדחותן.
בדיקת תביעות החוב מאפשרת להגדיר את היקף החובות שעל החייב להתמודד עמו במסגרת הליך פשיטת הרגל ובאופן זה מספקת נתון חשוב המאפשר לבנות את תכנית הפירעון הראויה בנסיבות העניין.

 

הגשת תכנית פירעון

בתוך 15 חודשים ממועד צו הכינוס על המנהל המיוחד להגיש את תכנית הפירעון לכונס הרשמי ולקבל את אישורו להגשת חוות דעת לפי סעיף 18ד לפקודת בקשה לפשיטת רגל.
במסגרת תכנית הפירעון יוגדר האופן שבו יפרע החייב את חובותיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל באמצעות נכסיו ו/או באמצעות תשלומים חודשיים בלבד. תקופת הפירעון בתשלומם אמורה שלא לעלות על 3 שנים למעט במקרים מיוחדים המצדיקים קביעת תכנית פירעון שתתפרש על פני תקופה ארוכה יותר.

 

הפטר לאלתר

במסגרת חוות דעתו של המנהל המיוחד עליו להמליץ במקרים מתאימים, כשאין תועלת בניהול הליך פשיטת על מתן הפטר לאלתר לחייב.

 

אין ספק שהרפורמה בפשיטת הרגל מאפשרת לחייב להבין טוב יותר כיצד יראה עתידו במסגרת הליך פשיטת הרגל, שכן טרם הרפורמה חייב שפתח בהליכי פשיטת רגל יכול היה לזהות את נקודת ההתחלה בהליך, אך לא יכל לצפות מתי יסיים את הליך פשיטת הרגל, שכן שלב הכרזת החייב כפושט רגל היה מנותק משלב הפטר.

כיום שלב הכרזת החייב כפושט רגל ושלב הפטרתו מחובותיו שלובים זה בזה באמצעות באמצעות תכנית הפירעון המגדירה באילו תנאים יופטר החייב מחובותיו.

יחד עם זאת גם כיון במסגרת הרפורמה בפשיטת רגל לא ניתן לזהות נקודת יציאה ברורה לחייב המצוי בהליך.
תכנית הפירעון הנה תכנית המוגדרת ומותאמת לכל חייב בנפרד בהתאם למצבו ויכול שחייב אחד יסיים הליך פשיטת רגל מהר יותר מחייב אחר.אנו מזמינים אתכם לקרוא גם על פירוק חברה בעת פשיטת רגל