שיקים ללא כיסוי וחשבון מוגבל​

לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות – מוגבל חמור :

לקוח מוגבל אשר בתקופת הגבלת חשבון הבנק שלו, הוגבל חשבון בנק נוסף שלו.

לקוח שהיה לו בעבר חשבון מוגבל ואת אותו חשבון הגבילו בשנית, וזאת בטרם חלפו 3 שנים מיום שנסתיימה ההגבלה הקודמת.

לקוח מוגבל חמור יהא מוגבל למשך שנתיים ולא יוכל למשוך שיקים גם מחשבונות אחרים שלו, גם במקרה בו חשבונות אלה לא הוגבלו.

הודעה על הגבלת חשבון בנק תגיע ללקוח בדרך הבאה :

-  5 שיקים חוזרים ← התראה טרם הגבלת חשבון הבנק

-  10 שיקים חוזרים ← הודעה על הגבלת חשבון הבנק

על פי חוק לקוח מוגבל או מוגבל חמור רשאי להגיש ערעור על הגבלת החשבון לבית המשפט עד שבועיים לאחר שהשיק העשירי חזר.  הבנק מסתיר מידע זה מהלקוח.

בעצם הערעור על הגבלת חשבון הבנק הוא ניסיון לגרוע שיקים ממניין השיקים המסורבים בחשבון הבנק. ישנה חשיבות רבה לכוחן של הטענות הנטענות ולעילת הערעור המוגשת לבית המשפט, רצוי להיוועץ עם עורך דין מהתחום על מנת לבנות עילת ערעור טובה.

 

 

 

 

​גם לכם קרה עוול בכפחם עם חשבון בנק מוגבל? לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות - לחצו כאן

חשבון מוגבל הוא חשבון שחזרו בו 10 שיקים מהסיבה של אין כיסוי מספיק, בתקופה של 12 חודשים. במקרה בו שיק בוטל ויחד עם זאת לא היה לו כיסוי, הוא יימנה במספר השיקים החוזרים.

ברגע שהוטלה הגבלה על חשבון הבנק, הלקוח אוטומטית הופך ללקוח מוגבל.

ללקוח מוגבל אין אפשרות למשוך שיקים מהחשבון המוגבל ואינו רשאי לפתוח חשבון חדש במשך כשנה. ישנה האפשרות ללקוח מוגבל בעל חשבונות נוספים שלא הוגבלו למשוך שיקים מחשבונות אלו.

חשוב לציין כי לפי הנחיות המפקח על הבנקים, ישנה חובה על הבנק לפתוח ללקוח מוגבל חשבון חדש, ובלבד שמדובר בחשבון שלא מושכים ממנו שיקים.