fbpx
תפריט

תנאים להפקעת רישיון נהיגה

תחומי עיסוק
מעוניינים לקבל ייעוץ משפטי מקצועי ונכון עבורכם?
השאירו פרטים ואחזור אליכם לקביעת פגישה
עמודי האתר
תפריט
תגיות באתר
באיזה מקרים לא יינתן הפטר חובות (1) באיזה מקרים לא יינתן הפטר חובות בתיק פשר (1) ביטול הגבלת חשבון בנק (2) בקשה לפשיטת רגל (1) הבנק טעה והגבלת החשבון בוטלה (1) הגבלת חשבון (2) הגבלת חשבון בנק (2) הליך פשיטת רגל (5) הליך פשיטת רגל לעסקים וחברות (2) הליכי הוצאה לפועל (1) הליכי הוצאה לפועל או הליך פשיטת רגל (1) הסדר חוב (2) הסדר חובות (3) הסדר חוב מול הבנק (1) הפטר בפשיטת רגל (1) הפטר חובות (2) הקפאת הליכים (3) הקפאת הליכים משפטיים (2) הקפאת הליכים עדיפה על פני פירוק חברה (1) הקצבת מזונות בפשיטת רגל​ (1) חדלות פירעון (1) חדלות פרעון (1) חובות שצברה חייבת מבוגרת נמחקו בעקבות מצבה הרפואי הקשה (1) יש פתרון טוב למחיקת חובות (1) מה_הבנקים_חייבים_לגלות_לערבים_להלוואה (1) מחיקת חובות (1) סדר קדימויות בחלוקת הכספים בפירוק חברה (1) עו"ד פשיטת רגל לעסקים (1) עורך דין פשיטת רגל (2) עורך דין פשיטת רגל בתל אביב (2) עורך דין פשיטת רגל תל אביב (1) פירוק חברה (3) פירוק חברה בעת פשיטת רגל (1) פשיטת רגל (16) פשיטת רגל לעסקים וחברות (1) פשיטת רגל לצאת לדרך חדשה (1) פשיטת רגל מזונות (1) צו הפטר (2) צו כינוס (2) צו כינוס נכסים (2) שיקים ללא כיסוי (1) שיקים ללא כיסוי וחשבון מוגבל (1) תביעות בנק (2) תביעות בנקים (5) תביעות ערבות בנקאיות (2)
תנאים להפקעת רישיון נהיגה

הפקעת רישיון נהיגה לצורך זירוז הליך גביית החובות

ב-22/06/2009 התקיימה ישיבה של ועדת החוקה של הכנסת, ובה אישרו חברי הוועדה את תקנות ההוצאה לפועל החדשות המאפשרות הפקעת רישיון נהיגה של חייב במקרה שהוא ממאן לפרוע חובותיו.
תיקון זה מהווה את המשכה הישיר של הרפורמה במערכת ההוצאה לפועל עליה החליטה הכנסת בשלהי שנת 2008 ומהותה הקלה על נושים בעת גביית חובות.

מדוע יש צורך בהטלת הסנקציה החדשה על חייבים?

מקרה נפוץ הוא, שחייב, ממאן לשלם חובותיו, אף לאחר שנפתח כלפיו תיק בהוצאה לפועל. בכגון דא ולפני התיקון בחוק ההוצאה לפועל לנושה עמדו מספר אופציות לגביית חובותיו:

1.    פירעון החוב ע"י מכירת מיטלטלין  / מקרקעין של החייב.
2.    הטלת סנקציות על החייב כגון איסור יציאה מהארץ / צו מאסר.
על אף, האפשרויות הללו, לעיתים לא התאפשר לנושה לגבות את החוב בשל פעולות משפטיות של החייב אשר "העלימו" את הנכסים בדרכים משפטיות שונות ומגוונות.
כמו כן, ובהכוונת בית המשפט, הוקשחו התנאים להוצאת צו מאסר כנגד חייבים הדבר נבע מתפיסת בית המשפט כי הגבלת חירות התנועה שהיא זכות יסוד בישראל באופן מוחלט היא סנקציה קשה ויש להפעילה במסורה(בג"ץ 5304/92).

כיצד אם כך, הרפורמה החדשה והפקעת הרישיונות יסייעו לגבות את החובות מהחייבים הסרבנים?
ובכן, באמצעות הסנקציה של הפקעת רישיון הנהיגה המחוקק השיג "שתי ציפורים במכה אחת" :
1.    רישיון הנהיגה של החייב הוא נכס חשוב בידיו אשר אותו, בניגוד לנכסים אחרים לא ניתן להעביר או "להעלים".
2.    הגבלת הרישיון אמנם מגבילה את חירות התנועה, אך זוהי הגבלה עדינה יותר מאשר מאסר ועל כן סביר להניח שבתי המשפט יאפשרו אותה ביתר קלות.

מה התנאים להטלת הגבלה על רישיון הנהיגה של חייב?
סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל קובע כי בסמכות רשם ההוצאה לפועל להגביל חייב מלקבל, להחזיק ו/או לחדש רישיון נהיגה.
עם זאת, הסעיף מונה מספר מצבים, שבהם לא תוטל הגבלה כאמור על החייב כדלקמן:
1.    הטלת ההגבלה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב.
2.    הגבלה כאמור תפגע באופן ממשי ביכולת החייב לפרוע את חובותיו.
3.    הגבלה כאמור תפגע בנהג מפאת נכותו או מפאת נכות של קרוב משפחה התלוי בו.

לאור סעיף 66ב(א) לחוק ההוצאה לפועל בכדי להגביל את רישיונו של החייב יש צורך(בנוסף לתנאים לעיל) בהתקיימות אחד מהתנאים הבאים:
1.    החייב הובא בפני רשם ההוצאה לפועל ולא נתן הסבר סביר על סיבת אי פירעון חובותיו, ובלבד שחובות אלו גבוהים מ-500 ₪.
2.    החוב נשוא בקשת ההגבלה הוא חוב מזונות(מלבד מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי).
3.    החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו – ועברה שנה מיום המצאת האזהרה לחייב בחוב של 500 שקלים ו/או חצי שנה ממועד המצאת האזהרה כאמור בחוב העולה על 2500 ₪.

מהי הפרוצדורה להטלת הגבלה על רישיון החייב?
תקנות 22א, ו22ב לתקנות ההוצאה לפועל קובעות את אופן הטלת ההגבלה:
1.    ראשית על בקשת הטלת ההגבלה להיות בכתב.
2.    כמו כן על המבקש לאמת בבקשה את פרטי החייב כנגדו מבקשים את ההגבלה.
3.    לאחר אלו תומצא לחייב אזהרה בידי מערכת ההוצאה לפועל ערוכה לפי טופס 5 לתוספת לתקנות ההוצאה לפועל.
4.    במידה ולאחר הוצאת האזהרה כאמור החייב לא פרע את חובו ולא התייצב בלשכת ההוצאה לפועל במשך 30 ימים תוטל ההגבלה.).

​גם אתם נתקלתם בבעיות משפטיות עם הוצאה לפועל ? לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות – לחצו כאן

× דברו איתי ב-whatsapp