fbpx

תקנות הוצאה לפועל

תקנות הוצאה לפועל הוצאה לפועל משמשות אדם או גוף מסוים לשם מימוש פסק דין שניתן לטובתו או לרעתו, וכן למימוש מסמכים המקנים זכויות כספיות שתוקפן דומה לתוקפו של פסק דין כגון שטר משכנתא, שטר חוב או המחאה.
רשות האכיפה והגבייה אחראית על ניהול מערך ההוצאה לפועל בישראל, תקנות הוצאה לפועל נוסדו בשנת תשכ"ז-1967, תקנות אלו ממשיכות להתעדכן כל הזמן ובית המחוקקים ממשיכים להתאים אותם לשינויים (חוק שיקום כלכלי).

תקנות הוצאה לפועל עבור פושט רגל

איך התקנות מגינות על פושט רגל

בחוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 47), התשע"ה 2015 – המיועד למצבי חדלות פירעון בתיקים שונים בהוצאה לפועל, כאשר היקף חובותיו של החייב עולה לאין שיעור על היקף נכסיו ועל כושרו לפרוע את חובותיו הסדרי הליכי חדלות הפירעון אשר נמצא בחובות בהיקף נמוך, המוצע בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו 2016, שקבע המחוקק בעבר להתמודדות עם המצב הלא רצוי בכל אחת מהמסגרות החוקיות, מצביע על היתרונות והבעיות בכל אחד ממתווים אלו; בוחן את האינטרסים השונים, הכלכליים והאחרים, של השותפים להליך לפנייה להליכי חדלות הפירעון, המשקמים והמקובלים; בוחן ומבקר את הוראת השעה ואת הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי בראי עקרונות היסוד המשפטיים, ביחס לסמכויותיו של רשם ההוצאה לפועל ושל בית משפט לתיקי פשיטת רגל ומעלה הצעה חלופית.
להסדרת הליכי חדלות הפירעון בלשכת ההוצאה לפועל באמצעות שימוש מושכל בכלים חוקיים קיימים בהליכי ההוצאה לפועל, ללא כל צורך בתיקוני חקיקה נוספים או בהיזקקות להוראת השעה, על כשליה וחסרונותיה (הוצאה לפועל וגבייה).

הגשת בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל

אם אין ביכולותו של החייב לשלם את חובו להוצאה לפועל, ניתן להגיש בקשה עבור עיכוב הליכים משפטיים בכל עת, ניתן להגיש בקשת השהיית היך בהוצאה לפועל ככה שבתור פושט רגל הנמצא בהליך חדלות פרעון תוכל לקבל עוד זמן על מנת להשיג ממון עבור תשלום חוב בהוצאה לפועל.
תקנות הוצאה לפועל שומרים על החייבים שיוכלו לעבור את התהליך ולשמור על הכבוד העצמי וסיום התהליך בדרך המהירה ביותר, מומלץ להתייעץ עם עורך דין הוצאה לפועל המתמחה בדיני פשיטות רגל לפי שניגשים להוצאה לפועל אשר ייצג אתכם בצורה הולמת וייעץ לכם מה האופציות המונחות מולכם ומה עדיף כדי לחסל את כל החובות בהוצאה לפועל בצורה מכבדת ומהירה.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם