fbpx
חשבון מוגבל בבנק

חשבון מוגבל​

זקוקים לייעוץ משפטי מקצועי? לקביעת פגישה השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

מהו חשבון מוגבל חמור

על פי "חוק שיקים ללא כיסוי תשמ"א 1981 " – חשבון בנק יהפוך למוגבל ובעליו יהפוך ל"לקוח מוגבל חמור", אם סורבו במשך 12 חודשים, עשרה שיקים או יותר, שנמשכו על החשבון ובלבד שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.
כמו כן, נקבע כי ההגבלה על החשבון תימשך שנה מיום ההגבלה.
מהו חשבון מוגבל בבנק השלכות בכך, ומהן האופציות הנמצאות בפני "לקוחות מוגבלים" ו"מוגבלים חמורים", כפי שמוגדרים בחוק (הסדר חובות לבנקים).
"לקוח מוגבל" בבנק הינו לקוח שפעילותו בחשבון הבנק שלו מוגבלת. חשבונות מוגבלים חמורים הם חשבונות שבהם הפעילות הבנקאית נעצרת, כך שחיובים אינם מכובדים על ידי הבנק ומוחזרים על ידו.
על לקוח זה מוטלות סנקציות שונות, כאשר ההגבלה המשמעותית ביותר היא האיסור על הלקוח לשלם בשיקים. הלקוח יהיה רשאי לבצע בחשבון פעולות שונות, אשר אינן תשלום בשיקים.
לדוגמא, הלקוח יוכל להשתמש בכרטיס אשראי, ובהוראות קבע.
הגבלה נוספת המוטלת על לקוח זה, הינה האיסור לפתוח חשבון אחר אשר ללא קבלת פנקסי שיקים (הלקוח יוכל לפתוח חשבון נוסף ובלבד שהינו ללא שיקים וזאת בתנאי שאין מניעה אחרת לפתיחת החשבון).
זאת ועוד, לקוח מוגבל חמור לא יוכל להיות מורשה חתימה או מיופה כוח, בכל חשבון אשר שיקים מופקדים בו.

מהי הגבלה חמורה

"הגבלה חמורה בחשבון" תחול על לקוח מוגבל חמור ששני החשבונות שלו הוגבלו או מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים מהיום בו הסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל.
הסנקציות במקרה זה הינן חמורות בהרבה, מי שהוא לקוח מוגבל חמור, יוגבלו כל חשבונותיו, וכן החשבונות המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, למעט החשבונות שבהם הוא מורשה חתימה (חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי).
פרט לכך, במידה ולקוח שהינו מוגבל חמור מיופה כח בחשבון מסוים, גם בעלי החשבון דנן, יוגבלו במשיכת שיקים מהחשבון.
במידה וירצו להסיר הגבלה זו יהיה עליהם לבטל את ייפוי הכח אשר נתנו ללקוח אשר מוגדר כמוגבל חמור.

מהן דרכי הפעולה העומדות עקב חשבון מוגבל בבנק

א. עיכוב הליכים – ראשית כדאי להגיש בקשה לצו מניעה זמני, לצורך עיכוב הליכים עד להכרעה בבקשה להסרת ההגבלה (אשר תידון בסעיף ב' שלהלן),
וזאת על מנת שבעל החשבון יוכל להתנהל בחשבון באופן רגיל-  כולל משיכת שיקים (חדלות פירעון).
ב.  הסרת ההגבלה חמורה בחשבון –  יש לערער על ההגבלה לבית משפט השלום מידית עם קבלת הודעה על הגבלה  .
בהתבסס על סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, רשאי לקוח אשר הוגדר כ"לקוח מוגבל" או כ"לקוח מוגבל חמור" לבקש מבית המשפט לבטל סירוב של שיק,
כאשר מתקיים אחד התנאים הבאים: 

  • הבנק טעה כאשר סירב לפרוע את השיק.
  • הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון. השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן היה לפרעו במשך שישים ימים,
    כפי שנקבע בחוק.
  • ללקוח היה יסוד סביר להניח שהייתה חובה על הבנק לפרוע את השיק.  
    משום שסבר כי הייתה יתרה מספקת בחשבון, או שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם אתו, כלומר, היה נוהג בין הלקוח לבין הבנק.
  • נסיבות אשר אינן תלויות בלקוח אשר גרמו להגבלה, משום שנבצר ממנו לטפל בעניין זה (פגיעה בו או ברכושו או פעולת איבה), ובשל כך סורב השיק.
  • פגיעה בהכנסת הלקוח, תושב שטח לגביו ניתנה "הכרזה על שעת חירום", עקב הכרזה זו.

חשוב להגיש ביחד עם הבקשה לביטול סירוב שיקים, גם בקשה לעיכוב הליכים במעמד צד אחד, על מנת שבית המשפט יעכב את ההגבלה עד לדיון בבקשה העיקרית.
לפני הגשת המסמכים כדאי לגשת אל עורך דין חשבון מוגבל בבנק המתמחה ומבין בכל הבטי החוק כדי שאתם תוכלו להגיש את המסמכים הרלוונטים, 
ותדעו איך להתנהל במהלך כל דרכי הפעולה השונות בניהול הליך חשבונות מוגבלים.

לבדיקה אם גם לכם יש חשבונות מוגבלים לחצו פה – איתור חשבונות מוגבלים

מידע נוסף על חשבון מוגבל בבנק
חשבון מוגבל השלכות
חשבון מוגבל השלכות

למשרדנו מגיעים מידי חודש לקוחות רבים, עסקיים ופרטיים ,שהבנק החליט לשנות להם את כללי מתן האשראי.
מהן ההשלכות של חשבון בנק מוגבל ואיך ניתן להתמודד איתם.

קראו עוד »
הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם