תנאים להפקעת רישיון נהיגה

תנאים להפקעת רישיון נהיגה

ב-22/06/2009 התקיימה ישיבה של ועדת החוקה של הכנסת, ובה אישרו חברי הוועדה את תקנות ההוצאה לפועל החדשות המאפשרות הפקעת רישיון נהיגה של חייב במקרה שהוא ממאן לפרוע חובותיו.

הליכי הוצאה לפועל או הליך פשיטת רגל

הליכי הוצאה לפועל או הליך פשיטת רגל

בפני כל בעל חובות קיימת הדילמה – פשיטת רגל או איחוד תיקים בהוצאה לפועל? – חייבים רבים מוצאים את עצמם בקונפליקט מהי המסגרת הנכונה בעבורם להסדרת חובותיהם.