זכויות עובדים בהקפאת הליכים ובעת פירוק חברה

זכויות עובדים בהקפאת הליכים ובעת פירוק חברה

זכויות עובדים בהקפאת הליכים ובעת פירוק חברה לא אחת מגיעות חברות לשלב של חדלות פירעון הן בדרך של הקפאת הליכים והן בדרך של פירוק חברה וזאת כאשר אין בקופתן תזרים מזומנים המאפשר פעילות שוטפת ותשלום משכורות לעובדים, לרבות הבטחת זכויות בסיסיות כמו , דמי הבראה וזכויות סוציאליות נוספות המוסדרות במסגרת חוקי העבודה השונים

הבראת חברה

הבראת חברה

חברה הנכנסת לחדלות פירעון מהסיבה שאינה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה הכלכליות, עומדות בפניה שתי אפשרויות – פירוק החברה או הבראת החברה. הליך הבראת חברה מתאים לחברה שנקלעה לקשיים פיננסיים.

סדר קדימויות בחלוקת הכספים בפירוק חברה

סדר קדימויות בחלוקת הכספים בפירוק חברה

סדר קדימויות בחלוקת הכספים בפירוק חברה נעשה במקרה שחברה מגיעה למצב של חדלות פירעון ואין באפשרותה לשלם את חובותיה וכלל הנכסים לא מספיקים כדי לכסות חובות אלה.

פירוק חברה בעת פשיטת רגל

פירוק חברה בעת פשיטת רגל

עליכם להבין הליך של פירוק חברה בעת פשיטת רגל בין אם מרצון ובין אם על ידי בית המשפט הוא לא הליך פשוט כלל המחייב התמחות עצומה בדיני פירוק חברה בעת פשיטת רגל