fbpx

הקפאת הליכים עדיפה על פני פירוק חברה

הקפאת הליכים עדיפה על פני פירוק חברה
הקפאת הליכים

הקפאת הליכים עדיפה על פני פירוק חברה

סעיף 350ב לחוק החברות מסמיך את בית המשפט ליתן צו להקפאת הליכים בעניינה של חברה, אם צו זה עשוי לסייע להשקפתו בגיבושה או באישורה של תכנית להבראת החברה.
מטרת הליך ההקפאה הינה, אפוא, לשמש שלב ראשון בהליך השיקום של החברה

להמשך קריאה לחצו פה »
× דברו איתי ב-whatsapp