חדלות פירעון

חדלות פירעון

החוק צפוי להיכנס לתוקף החל מחודש ספטמבר 2019. החוק יחול על הליכים לפי חוק זה אשר יתחילו ממועד כניסתו לתוקף ואילך.
מטרת החוק היא תיקון המצב הקיים בכל הקשור לדיני חדלות פירעון ולהביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב