מה הבנקים חייבים לגלות לערבים להלוואה

מה הבנקים חייבים לגלות לערבים להלוואה

שיקים ללא כיסוי וחשבון מוגבל הוא חשבון שחזרו בו 10 שיקים מהסיבה של אין כיסוי מספיק, בתקופה של 12 חודשים