סדר קדימויות בחלוקת הכספים בפירוק חברה

סדר קדימויות בחלוקת הכספים בפירוק חברה

סדר קדימויות בחלוקת הכספים בפירוק חברה נעשה במקרה שחברה מגיעה למצב של חדלות פירעון ואין באפשרותה לשלם את חובותיה וכלל הנכסים לא מספיקים כדי לכסות חובות אלה.