פירוק חברה בעת פשיטת רגל

פירוק חברה בעת פשיטת רגל

עליכם להבין הליך של פירוק חברה בעת פשיטת רגל בין אם מרצון ובין אם על ידי בית המשפט הוא לא הליך פשוט כלל המחייב התמחות עצומה בדיני פירוק חברה בעת פשיטת רגל