סדר קדימויות בחלוקת הכספים בפירוק חברה

סדר קדימויות בחלוקת הכספים בפירוק חברה

סדר קדימויות בחלוקת הכספים בפירוק חברה נעשה במקרה שחברה מגיעה למצב של חדלות פירעון ואין באפשרותה לשלם את חובותיה וכלל הנכסים לא מספיקים כדי לכסות חובות אלה.

הקפאת הליכים עדיפה על פני פירוק חברה

הקפאת הליכים עדיפה על פני פירוק חברה

סעיף 350ב לחוק החברות מסמיך את בית המשפט ליתן צו להקפאת הליכים בעניינה של חברה, אם צו זה עשוי לסייע להשקפתו בגיבושה או באישורה של תכנית להבראת החברה.
מטרת הליך ההקפאה הינה, אפוא, לשמש שלב ראשון בהליך השיקום של החברה

פירוק חברה בעת פשיטת רגל

פירוק חברה בעת פשיטת רגל

עליכם להבין הליך של פירוק חברה בעת פשיטת רגל בין אם מרצון ובין אם על ידי בית המשפט הוא לא הליך פשוט כלל המחייב התמחות עצומה בדיני פירוק חברה בעת פשיטת רגל