פשיטת רגל מזונות

פשיטת רגל מזונות

כאשר אדם נקלע להליך של פשיטת רגל, אסור לו לשלם חובות לאף בעל חוב. מכיוון שהמזונות הינן חלק מחובותיו, הרי שאותו פושט רגל מפסיק לשלם את תשלום המזונות.