דיני עבודה

משרדינו מעניק טיפול הכולל:

• זכויות סוציאליות לעובדים
• תביעות לפיצויי פיטורים
• עריכת הסכמי עבודה

• ייצוג עובדים ומעסיקים בביה"ד לעבודה ועוד'

זכויות סוציאליות עיקריות לעובדים:
 
שכר מינימום לעובד- תנאי קבלת שכר מינימום הם היות העובד בוגר ובן 18 לפחות, ומועסק במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתו, אם כי לא מעל 186 שעות. שכר המינימום כיום הוא     4100 ₪ לחודש או 22.4 ₪ לשעה. עד גיל 16 השכר השעתי הוא 16.59, ועד גיל 18 השכר השעתי הוא 19.67 ₪ לשעה.
הפסקות- ביום עבודה של 6 שעות לפחות זכאי העובד להפסקה וארוחה של 3/4 שעה לפחות, ובערבי חג להפסקה של חצי שעה. העובד רשאי לעזוב את מקום עבודתו אלא אם כן נוכחותו נדרשת בזמן ההפסקה , והמעסיק דורש הישארותו.
החזר הוצאות נסיעה- חובת המעסיק להשיב לעובד על הוצאות נסיעותיו בתנאי שמקום מגוריו מרוחק לפחות 3 תחנות אוטובוס ממקום העבודה. המעסיק רשאי לחשב את ההחזר ע"י תעריף כרטיס חופשי חודשי או תעריף מקסימלי של25.20 ₪ ליום.
חופשת מחלה- עובד זכאי לתשלום בעד תקופה בה נעדר מהעבודה עקב מחלה שלו או של אחד מבני המשפחה. תשלום עבור ימי המחלה: יום המחלה הראשון- 0%, יום המחלה השני והשלישי- 50%, ימי המחלה הרביעי והילך- 100%. צבירת זכאות לימי מחלה היא עד יום וחצי לכל חודש עבודה. במקרה של פיטור עובד תקופת מחלה, הוא (העובד) זכאי לנצל את כל ימי המחלה העומדים לרשותו טרם כניסת פיטוריו לתוקף.
דמי הבראה- כל האדם העובד למעלה משנה במקום העבודה זכאי לדמי הבראה בהתאם לוותק ולשיעור משרתו. הזכאות היא רטרואקטיבית והיא מיום העבודה הראשון.
דמי חג- עובד המשתכר בשכר שעתי או יומי זכאי לדמי חג בגין חלק מהחגים על פי דתו. התנאים לזכאות בדמי חג הם שלושה חודשים לפחות במקום העבודה, ובנוסף קיום עבודה של העובד ביום שלפני החג וביום שאחרי החג. חשוב לציין כי דמי החג משולמים לעובד עבור ימי החול בהם חלים החגים באותה שנה.

פיצויי פיטורים:

פיצויי פיטורים אלו פיצויים המשולמים לעובד כאשר הוא מפוטר כפיצוי על אבדן מקור פרנסתו. חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 1963 הוא זה המסדיר את פיצויי הפיטורים בישראל . כמעט את כל זכויות העבודה כמו: דמי הבראה, דמי חג, פדיון חופשה שנתית, גמול שעות נוספות, ניתן לתבוע מהמעביד לאחר סיום עבודה בלי קשר לאם העובד פוטר או התפטר, אולם פיצויי פיטורים זכאי רק עובד שפוטר או התפטר בגין מפוטר.
חישוב הפיצויים:
- מי שעבד שנה אחת לפחות ברציפות זכאי לפיצויי פיטורים. ישנן נסיבות שבהן עובד שפוטר סמוך לתום שנת עבודה אחת יקבל גם כן פיצויים.
- יש לחשב משכורת אחת כפול מס' שנות עבודה.
- עובד ששכרו משתנה או לפי עמלות אזי יש לחשב ממוצע של 12 חודשים אחרונים ולהכפיל במס' שנות העבודה.
- אם השכר עלה במהלך התקופה אז השכר האחרון, הגבוה ביותר, יהיה הבסיס לחישוב הפיצויים.
- אם השכר ירד במהלך התקופה אז יש לחשב כל תקופת שכר בנפרד ולבסוף לחבר את הסכומים.
- במקרה של עובד שהיקף משרתו השתנתה, יש לבצע חישוב בנפרד לכל אחת מן התקופות.


התפטרות בגין מפוטר:

ישנם מספר לא מבוטל של מקרים בחוק בהם דינו של המתפטר הוא כדין מפוטר, והוא זכאי לפיצויי פיטורים גם שהפסקת העבודה נעשתה ביוזמתו.
1.  פטירת המעביד.
2.  פטירת העובד.
3. התפטרות של העובד לרגל מצב בריאותי לקוי שלו או של אחד מבני המשפחה, והממצאים הרפואיים מראים שתנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות.
4. התפטרות הורה, תוך תשעה חודשים מיום הלידה, על-מנת לטפל בילוד. זכות זו שמורה רק לאחד ההורים. בפסיקה נקבע כי זכות זו תקפה גם במקרה שההורה המתפטר מצא עבודה המקלה עליו בטיפול בילוד (פחות שעות עבודה או קרבה לבית) ולא רק לעובדים שהפסיקו לעבוד לחלוטין.
5. התפטרות עובדת עקב שהותה במקלט לנשים מוכות, ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט תקופה של שישים ימים לפחות.
6. העתקת מקום מגוריו של העובד, בנסיבות מיוחדות, כגון מעבר לרגל נישואיו, ליישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, או מעבר ליישוב חקלאי מיישוב שאינו יישוב חקלאי, או ליישוב באזור פיתוח מיישוב שאינו באזור פיתוח.
7.  אי חידוש חוזה עבודה: היה עובד מועבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, רואים אותו לעניין חוק זה כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה; סירב העובד לחדש את החוזה - רואים אותו, לעניין חוק זה, כאילו התפטר.
8. התפטרות בעקבות הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או עקב נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו. קודם להתפטרות בנסיבות אלה על העובד להודיע למעביד על כוונתו לעשות זאת, כדי לתת למעביד הזדמנות לתקן את הדורש תיקון.
9. התפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה ועבודתו החלה קודם שהגיע לגיל זה.
10. התפטרות לרגל גיוס לצה"ל, למשטרת ישראל, לשירות לאומי או לשירות בתי הסוהר.התפטרות בדין מפוטר:

החוק מונה שלל מקרים שבהם דינו של העובד המתפטר הוא כדין מפוטר, כלומר הוא זכאי לפיצויי פיטורים אך שהפסקת העבודה נעשתה ביוזמתו. מקרים עיקריים בקטגוריה זו:
• פטירת המעביד.
• פטירת העובד.
• התפטרות של העובד לרגל מצב בריאות לקוי שלו או של בן-משפחתו, ולאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות.
• התפטרות הורה, תוך תשעה חודשים מיום הלידה, על-מנת לטפל בילוד. זכות זו שמורה רק לאחד ההורים. בפסיקה נקבע כי זכות זו תקפה גם במקרה שההורה המתפטר מצא עבודה המקלה עליו בטיפול בילוד (פחות שעות עבודה או קרבה לבית) ולא רק לעובדים שהפסיקו לעבוד.
• התפטרות עובדת עקב שהותה במקלט לנשים מוכות, ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט כאמור תקופה של שישים ימים לפחות.
• העתקת מקום מגוריו של העובד, בנסיבות מיוחדות, כגון מעבר לרגל נישואיו, ליישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, או מעבר ליישוב חקלאי מיישוב שאינו יישוב חקלאי, או ליישוב באזור פיתוח מיישוב שאינו באזור פיתוח.
• אי חידוש חוזה עבודה: "היה עובד מועבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, רואים אותו לעניין חוק זה כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה; סירב העובד לחדש את החוזה - רואים אותו, לעניין חוק זה, כאילו התפטר.


עריכת חוזה עבודה:

עריכת חוזה חוקי ומסודר בין עובד ומעביד הוא חשוב ביותר. זהו חוזה המסדיר בין שניהם את תנאי העבודה. החוזה מגן הן על העובד והן על המעביד במקרה שתיווצר מחלוקת על תנאים בעתיד.

ייעוץ משפטי הוא קריטי לפני עריכת חוזה שכן ישנן זכויות עובדים וחובות מעסיק אשר מעוגנות בחוקי העבודה ויש לשמור עליהם. חוזה טוב הוא כמו פוליסת ביטוח שעושה המעסיק לעובדיו.

חוזה העבודה נגזר מתוך דיני החוזים בשינויים המחייבים בהתאם לתחום דיני העבודה כמו חוקי העבודה, הוראות ההסכם הקיבוצי וצווי ההרחבה, וחייב להכיל בתוכו הסכמה על שכר ותנאים סוציאליים בסיסיים.

הן על העובד והן על המעביד חלות חובות שונות המתקיימות זו לצד זו. על המעביד חובה לשלם שכר עבודה, חובה עליו לספק עבודה ובמקרה בו במעביד לא מספק עבודה , חובתו לשלם לעובד בכל מקרה. על המעביד חלה חובת ההגינות, חובת נאמנות כלפי העובד, חובת עמידה בתשלומים שנקבעו בחוק ועוד. על העובד חלות חצובות כמו: חובה לעבוד, דחיית חובות עבודה בהסכמה מבלי שיחשב כהפרת חוזה, ציות למעביד וביצוע דרישותיו בהתאם לדיני העבודה ועוד'.

סוגי חוזה עבודה:


• חוזה עבודה לתקופה מוגבלת- מגדיר את תחילת העבודה  ואת סיומה . באם לא חודש החוזה ע"י המעביד, קיימת לעובד הזכות לפיצויים על פי סעיף 9 לוק פיצויי הפיטורין.

• חוזה עבודה לתקופה בלתי מוגבלת- במסגרתו לא נקבע המועד לסיום ההתקשרות בין הצדדים. בסיס החוזה ברור וניתן לשנותו או להשלים פרטים מעת לעת. סיום חוזה זה היה כתוצאה של התפטרות, פיטורין או פרישה לגמלאות.