fbpx
פשיטת רגל

פשיטת רגל

לקביעת פגישת ייעוץ משפטי השאירו פרטים

זכויותיו של פושט רגל

יתרונות פשיטת רגל

  • הפסקת כל ההליכים המשפטיים כנגד מגיש בקשת פשיטת רגל

  • ביטול כל ההגבלות על רישיון הנהיגה.

  • פושט רגל יכול לפתוח חשבון בנק וקבלת כרטיס אשראי

  • אף בעל חוב לא יכול לעקל את המשכורת (תביעת חוב בפשיטת רגל).

  • קיימת אפשרות לצאת לחו"ל בתנאי של העמדת שני ערבים עד לחזרה לישראל.

  • ניתן לנהל עסק במסגרת עוסק מורשה.

  • פושט רגל יקבל הפטר מכל החובות תוך שנה וחצי ופתיחת דף חדש בחיים. 

הליכי פשיטת רגל עד להפטר כל החובות

רצוי לגשת אל הליך פשיטת רגל בליווי ייעוץ משפטי ממשרד המכיר את ההליך ובקיא בו על כל פרטיו.
בתור פושט רגל הבחירה שלך בלווי נכון יגרום לחיסכון בזמן ניהול הליך פשיטת רגל וחיסכון בכספים ואף תקל להגיע להסדר חובות.
תחילה יש לבחון שההליך המתאים הינו אכן הליך פשיטת הרגל, בדרך כלל מי שמגיע אל פשיטת רגל עורך דין אין לו נכסים ולכן אין לו ממה להיפרד, והוא עושה זאת על מנת לקבל הגנה על עיכוב הליכים משפטיים המתנהלים נגדו ופתיחת דף חדש בעתיד.

פשיטת רגל

כל תיקי פשיטת הרגל מתנהלים ב. לאחר שהוגשה בקשה לפשיטת רגל, בית המשפט יכול להחליט אם ליתן צו כינוס ופשיטת רגל אם לאו.
אם לא ניתן צו כינוס, ההליך מסתיים כבר באותה עת; אם ניתן הצו, התיק עובר לשלב הבא.
פעולתו של צו הכינוס היא לעכב את כל ההליכים המשפטיים התלויים ועומדים נגד החייב, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
משניתן צו כינוס, חלות על החייב מגבלות רבות, כגון איסור פעילות כלכלית מסוגים שונים (חדלות פירעון).
המגבלות נועדו להבטיח שהחייב לא יצבור חובות נוספים. לרוב, החייב גם מחויב לשלם לכונס הרשמי סכום חודשי שאותו קובע בית המשפט ומנוע מלצאת את גבולות ישראל.
השלב שלאחר מתן צו כינוס הוא ההכרזה על פשיטת רגל (מערכת המידע על הליכי חדלות פרעון פשיטות רגל).
קיים שיקול דעת לבית המשפט אם להכריז על חייב, שניתן לגביו צו כינוס, כפושט רגל.
משניתן צו פשיטת רגל, מגיעים ללב לבו של הליך פשיטת רגל : איסוף נכסי פושט הרגל מחד וחלוקתם לנושיו מאידך.
אופן חלוקת נכסי החייב מבוסס על שני עקרונות: עקרון העדיפות ועקרון השוויון.
עקרון העדיפות קובע כי קיימות קטגוריות חוב שונות בעלות דרגה שונה. בעדיפות ראשונה נמצאים החובות לנושים מובטחים, דהיינו מי שהבטיחו את חובם באמצעות.
לאחר מכן נמצאות הוצאות ניהול הליכי פשיטת הרגל. קטגוריית החוב הבאה בסדר העדיפויות היא החובות בדין קדימה, אשר כוללים חוב בגין שכר עבודה, חוב בגין ניכוי במקור משכר עבודה, מיסים מוניציפאליים וממשלתיים, דמי שכירות וחוב מזונות (חדלות פירעון).
לאחר החובות בדין קדימה באים יתר החובות.
עקרון השוויון קובע כי לגבי הנושים באותה דרגת עדיפות, החלוקה תתבצע בצורה פרופורציונאלית לשיעור הנשייה שלהם מתוך כלל החובות באותה דרגה.
לרוב, נכסיו של חייב שנמצא בחדלות פירעון כלכלית אינם מספיקים כדי לשלם לנושים הרגילים שום חלק מנשייתם; פעמים רבות, אין בהם די כדי לשלם דבר לנושים בדין קדימה; במקרים חמורים, הם אינם מספיקים אף כדי לכסות את הדרגה הראשונה, החובות המובטחים.
הליך פשיטת הרגל מגיע לקצו בצו הפטר.
ההפטר ניתן לחייב כאשר בית המשפט השתכנע שכל מה שניתן היה לשלם לנושים שולם או כי אין תועלת בהמשך ההליכים.
משניתן צו הפטר נמחקים חובות העבר ומוסרות ההגבלות שהוטלו על החייב.

ממליץ לכם לקרוא גם על – פשיטת רגל החוק החדש.

מידע נוסף על פשיטות רגל ושיקום כלכלי
הבראת חברה
הבראת חברה

חברה הנכנסת לחדלות פירעון מהסיבה שאינה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה הכלכליות, עומדות בפניה שתי אפשרויות – פירוק החברה או הבראת החברה. הליך הבראת חברה מתאים לחברה שנקלעה לקשיים פיננסיים.

קרא עוד »
עיכוב הליכים בפשיטת רגל
עיכוב הליכים בפשיטת רגל

פושט רגל, הגיש בחודש ינואר 2015 בקשה עבור צו כינוס נכסים בפשיטת רגל ולהכרזת התחלת תהליכי פשיטת רגל, כאשר הצהיר על 26 נושים בסכום חובות כולל העולה על 5,230,000 ₪.

קרא עוד »