fbpx
שיקום כלכלי לחברות

שיקום כלכלי

זקוקים לייעוץ משפטי מקצועי? לקביעת פגישה השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

דברי הסבר על חוק שיקום כלכלי

בחודש ספטמבר 2019, נכנס לתוקף חוק שיקום כלכלי וחדלות פירעון. 
החוק בא לתת מענה לאנשים שאינם מסוגלים לפרוע את חובותיהם. נקודת הבסיס נובע מאשראי שאדם נוטל.
השימוש באשראי מהווה חלק בלתי נפרד מחיי הכלכלה. כמעט כל אדם או תאגיד משתמש באשראי במהלך פעילותו – נטילת משכנתה לצורך קניית דירת מגורים, רכישת מוצרים בתשלומים, עסקאות מימון פיננסיות מורכבות ועוד.
הסיכון שמשאביו של מקבל האשראי לא יספיקו לתשלום מלוא חובותיו הוא חלק בלתי נפרד מהשימוש באשראי. סיכון זה עומד במקרים רבים במוקד חיי הכלכלה. התממשותו של סיכון זה מכונה חדלות פירעון.
חדל הפירעון יכול להיות אדם פרטי שנקלע לקשיים כלכליים אך גם חברה ציבורית גדולה שאינה יכולה לשלם איגרות חוב שהנפיקה.
מטרת חוק שיקום כלכלי –  המטרה העיקרית היא להביא לשיקומו הכלכלי של החייב. שיקומו הכלכלי של החייב משרת את טובת הנושים אך נועד גם למימוש תכליות רחבות יותר.
לשיקומו הכלכלי של החייב תועלת משקית כללית והוא מקדם גם ערכים חברתיים נוספים.
כך לדוגמה, שיקום התאגיד והמשך פעילותו במשק עשוי לשמר מקומות עבודה רבים ולספק מקור פרנסה לעובדיו ולספקים שהתקשרו אתו וכך להביא תועלת גדולה למשק ולחברה.

הליכי חוק שיקום כלכלי

ההליכים מתחילים עם הגשת בקשה למתן צו פתיחת הליכים לממונה על חדלות פירעון ותשלום האגרה,
(הכל באופן אינטרנטי ומקוון – להגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – לחצו כאן).
ההליך מזורז, מקוצר ויעיל יותר מבעבר וכולל את השלבים הבאים:

הגשת בקשה לחדלות פירעון באתר הממונה – חשוב לוודא שממלאים את כל הפרטים בשדות היעודיים, אחרת הבקשה לא תתקבל.
חשוב לציין שהגשת הבקשה כשלעצמה אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל הננקטים באותו זמן כנגד החייב, אך ניתן  לבקש לעכב את ההליכים עד אשר תוכרע בקשתו לחדלות פירעון.
באם תאושר הבקשה על ידי הגורם המשפטי, יינתן צו פתיחת הליכים בו יוטלו על החייב הגבלות שונות ויעוכבו הליכי ההוצאה לפועל כנגדו.
במסגרת הצו יִקָּבַע תשלום חודשי אותו ישלם  החייב (פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון).

תקופת ביניים – התקופה בה יבדקו  הסיבות שהובילו למצבו הכלכלי, מידת נכונותו לפירעון חובותיו, שיתוף הפעולה שלו עם ההליך וכן יצטרך להגיש דוחות בדבר הכנסותיו והוצאותיו השוטפות.
במסגרת תקופה זו ימונה נאמן שיבצע בדיקה מקיפה בקשר למצבו הכלכלי, כינוס הנכסים שלו וחלוקתם בין הנושים.
בתקופה זו גם הנושים יצטרכו להגיששיקום כלכלי תביעות חוב מגובות במסמכים כדי להוכיח שלחייב יש חוב כלפיהם.

מתן צו שיקום כלכלי – לאחר תקופה של 9 חודשים שבה בדק הנאמן את מצבו המקיף של החייב בתקופת הביניים מיום צו פתיחת ההליכים, הוא יגיש לממונה\ רשם דו”ח ממצאי בדיקה והמלצתו להמשך.
הדו”ח יועבר גם לנושים של החייב. הדו”ח ייבחן ע”ד הגורם השיפוטי, כאשר בדיון ייתן לחייב צו שיקום כלכלי.
הצו יכלול, בין היתר – צו תשלומים חודשי לתקופה מסוימת, אופן מימוש נכסי החייב, ההגבלות שיחולו על החייב בזמן תקופת התשלומים, תכנית הכשרה להתנהלות כלכלית ולעיתים רשימת חובות שלגביהם לא יינתן הפטר. (שיקום כלכלי לעצמאי)

מתן צו הפטר – בסיום תקופת התשלומים, הרשם ייבחן האם לתת לחייב צו הפטר למחיקת חובות, לאחר שבחן את מידת עמידתו בתנאים שנקבעו בצו השיקום הכלכלי.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין פשיטות רגל המתמחה בתחום של שיקום כלכלי כדי לתכנן נכון את הליכי שיקום כלכלי,
כדי שהחייב בתיק ישלם כמה שפחות כסף לנושיו, כך שיוכל לשקם את חייו. 

מידע נוסף על שיקום כלכלי
שיקום חברה
שיקום חברה

חברה הנמצאת בקשיים כספיים, והגיעה למצב של חדלות פירעון ועומדת לקרוס ולהתפרק, יכולה לעבור הליך שיקום והבראה באמצעות הקפאת הליכים והכנת תכנית לצמצום ההפסדים

קראו עוד »
הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם