fbpx
הסדר חוב | הסדרי חובות

הסדר חוב

זקוקים לייעוץ משפטי מקצועי? לקביעת פגישה השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

הליכים משפטיים בהסדרי חובות

הסדרי חובות הוא אירוע משפטי המשנה את תנאי החוב של החייב כלפי בעל החוב, כאשר השינוי הוא לטובת החייב.
הסדר חוב מאפשר, ליחיד או לישות  אחרת, המצויים במצוקה פיננסית, לדון מחדש בתנאי חובותיהם, במטרה לשפר את מצבם, או לחזור מחדש למצב של נזילות, כך שיוכלו להמשיך בפעילותם הרגילה.
הסדרי חוב נבדל מהליך  בכך שהוא יותר הסכמי – במקום הכפייה על כלל מחזיקי החוב, המאפיינת את הליכי חדלות פירעון, קיימת הסכמה חוזית בין הנושים לחייב על הפחתת שיעור החוב. במקרים כאלו, הסדר החוב מתנהל מחוץ לבית המשפט.
עם זאת, גם הסדרי חוב יכולים להיכנס תחת דיני חדלות הפירעון.
זאת, בכל מקרה בו קיימת כפייה מסוימת על נושים שהתנגדו להסדר (לשם כך נדרשת הסכמה של רוב מיוחד מבין הנושים וכן אישור של בית משפט).

מדוע הסדר חובות נועד לעסקים ועצמאיים

חברות (ציבוריות או פרטיות), אנשים פרטיים ואף ישויות מדיניות, עלולים להיקלע למצוקה כלכלית ובעיות תקציביות.
כתוצאה מהמצוקה הפיננסית הנ"ל, ייתכן והחברות תצבורנה חובות כנגד צדדים שלישיים שונים (פשיטת רגל).
אי לכך, לא אחת פונות החברות להליך של הסדר חוב. מדובר בהליך אשר מאפשר להפחית ו/או לדון באופן מחודש בחובות החברה, וזאת במטרה לאפשר לה לשוב למצב של נזילות או לשפר את מצב הנזילות שלה.
מטרתו של הסדרי חוב הינה להעניק לחברה אפשרות להמשיך בפעילותה כתמול שלשום.
בניגוד להליך חדלות פרעון, הסדר חוב הינו הליך המאופין בהסכמיות.
דהיינו, קיימת בין החייב לבין הנושים הסכמה חוזית בדבר הפחתתו של שיעור החוב.
הסדר חוב הינו הליך אשר מתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט.
עם זאת, לעיתים, הסדרי חוב ייכנסו תחת כנפיהם של דיני חדלות הפרעון, וזאת כאשר ישנו יש צורך לכפות את הסדר נושים המסרבים להסדר (כפייה זו תתאפשר רק בהתאם לרוב מיוחד מבין הנושים והיא כפופה גם לאישורו של בית המשפט)

המניעים המשפיעים על הסדר חוב

ישנם מספר מניעים בולטים אשר מצדיקים פנייה עבור הסדר חוב.
ראשית, הסדר החוב נחשב להליך פחות יקר והוא מהווה אלטרנטיבה להליכי חדלות הפרעון מבחינה זו.
העלויות העיקריות של הליך הסדר חוב מצויות אפוא במאמצים והמשאבים (לרבות הזמן) אשר דרושים לשם ההתמקחות עם הגורמים השונים (בנקים, נושים, רשויות המס, הספקים וכדומה).
מבחינת החייב, קיים יתרון בהליכה להסדר חוב וזאת משום שישנה אפשרות של ממש להארכת תנאי התשלום ו/או הפחתה של החוב.

מה העלויות של הטיפול המשפטי עבור תיק גביית חובות?
פעילות עסקית יכולה להניב פירות והצלחה כלכלית. עם זאת, לעיתים, החברה (או האדם הפרטי) נקלעת אל מצב של קשיים פיננסיים ועומדים כנגדה חובות אשר אותם היא מתקשה להחזיר.
פעמים רבות, הגישה הרווחת במקרים כגון דא יוצאת מנקודת הנחה כי הנה הגיע העסק אל קיצו והוא נמצא למעשה ב"תחילת הסוף".
עם זאת, ניסיון החיים והמציאות מראים לא אחת כי ניתן להחזיר את העסק למסלול ולאפשר לו פעילות לטווח ארוך, וזאת על ידי תכנון וחשיבה מוקדמת, במקביל לטיפול אחראי וראוי (שיקום כלכלי).
הליך הסדרי חובות יכול להתאים במקרים אלה גם לאדם פרטי וגם לחברה עסקית.
ניהולו של ההליך הנ"ל יכול בהחלט למנוע התמודדות בלתי נעימה בעליל עם אנשי ההוצאה לפועל.
ההבדל בין אדם פרטי לבין חברה בע"מ, במקרים אלה, הינו בעיקר מבחינת מסך ההתאגדות המשפטי אשר חוצץ בין בעלי המניות של החברה לבין נושיה (במידה ולא הורם מסך זה).
אדם או חברה אשר אינם משכילים לעמוד בהתחייבויותיהם הכספיות יקבלו על פי רוב התרעה מהנושה או בא כוחו.
עם קבלת ההתרעה הנ"ל, ניתן לפנות לנושה ולפעול להסדר החוב. במקרים רבים, יהיה ניתן כבר כעת לעצור את "סחף החובות" באופן יעיל וראוי.
במידה ולא יעלה בידי החייב להגיע להסדר עם הנושה בשלב מוקדם זה, ייתכן והאחרון יתריע בפתיחת הליכי הוצאה לפועל בליווי עורך דין הוצאה לפועל.
במקרים כגון דא, החוב עלול לגדול ולתפוח (בשל ההוצאות המשפטיות, האגרות בהליכי ההוצאה לפועל וכו').הסדרי חובות | הסדר חובעם פתיחת התיק בהוצאה לפועל, החייב יקבל אזהרה לפני נקיטה בהליכים שונים.
כעת, החייב יזומן לחקירת יכולת אשר תבחן את יכולתו של האחרון לפרוע את החוב.
כמו כן, יהיה ניסיון לפרוס את החוב לתשלומים לחייב, בהתאם ליכולותיו הכלכליות.
בסמכותה של לשכת ההוצאה לפועל לנקוט בפעולות שונות כנגד החייב כגון עיכוב יציאה מהארץ ועיקולים.
כפי שצוין לעיל, ניתן בהחלט להימנע מהמפגש עם ההוצאה לפועל, וזאת על ידי הגעה עם הנושה (או הנושים) להסדר חובות.
מדובר אפוא בהליך פשרה אשר מתבצע מחוץ לכותלי בית המשפט ואשר במסגרתו עורכי דין משני הצדדים מנסים להגיע לפשרה 
אשר תאיין את הצורך בפנייה להוצאה לפועל.
מומלץ אפוא לבחון אפשרות זו בהקדם, וזאת משום שככל שהחוב לא יוסדר, הוא לא ייעלם אלא יתפח ויגדל.
עם זאת, חשוב לציין כי גם אם לא פעלתם לתיקון "הנזקים" בהקדם, ניתן להגיע להסדרי חובות גם בשלבים מאוחרים יותר.

הסדר חוב : מה בין אדם פרטי לחברה בע"מ?
בין אם מדובר באדם פרטי ובין אם מדובר בחברה עסקית, על מנת לטפל בחובות באופן אחראי ניתן להיעזר בהליך המכונה הסדר חובות על מנת למנוע את המפגש הלא נעים עם אנשי ההוצאה לפועל.
החובות הקיימים יכולים להיות במסגרת  אישיים של אדם או במסגרת חוב של חברה עסקית, אך תהליך הסדר החובות ומניעת ההוצאה לפועל הוא יחסית זהה.
אחד ההבדלים הקיימים בין חברה עסקית (בע"מ) לאדם פרטי הוא בכך שקיים מסך משפטי המגן על בעלי החברה מפני עיקול נכסיהם הפרטיים.
בשנים האחרונות עולה תדירות הדרישה לפעולה משפטית הנקראת הרמת מסך שעיקרה הוא היכולת לדרוש מבעלי החברה את כיסוי החוב מנכסיהם וביטול "החסינות" לכיסוי החוב שמעניקה החברה.

שלבים בחיי החוב
בשלב הראשון, אדם פרטי החייב לבנקים כסף בעבור הלוואה או שלקח לדוגמא, יקבל התרעה מן הבנק ממנו לווה את הכסף.
כבר בשלב זה, מומלץ לנסות  להסדיר את החוב על ידי פריסתו מול פקיד הבנק ולהתגמש כך שיהיה ניתן לעצור את סחף החובות כבר כעת.
בשלב הבא, הבנקים יתאמו מול עורך דין חיצוני בנוגע למצב, ותקבלו מכתב ממנו הדורש את התשלום, ומתריע על נקיטת הליכים משפטיים ופתיחת תיק מול בעל החוב בלשכת (הקפאת הליכים).
אם החובות לא הוסדרו עד שלב זה, יפתח כנגד האדם תיק בהוצאה לפועל ויתווספו תשלומים נוספים מלבד החוב (הוצאות משפטיות עבור עורך דין,  ללשכת  ההוצאה לפועל וכו').
השלב הבא הינו  לפני הוצאה לפועל, בהוצאה לפועל יידרש האדם לבצע שתקבע את יכולתו להחזיר את החוב וינסו לפרוס את התשלומים על פי הסדר שמחשב את יכולתו הכלכלית של החייב.
בנוסף, לשכת ההוצאה לפועל יכול לבצע פעולות שונות על מנת להחזיר את החוב לבעליו למשל, לעקל נכסים ומשכורת, לעכב יציאה מן הארץ וכיו"ב.

לקביעת פגישת ייעוץ מפשטי בנושא הסדר חוב חוב – לחצו כאן

מידע נוסף על הסדרי חובות לעסקים ועצמאיים
תביעות קורונה
תביעות קורונה

מגפת הקורונה יצרה מצב חדש שבו עתיד העסקים לוט בערפל. יש להתנהל בחוכמה כאשר מנסים להסדיר את החוב מתוך ראיה קדימה

קראו עוד »
הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם